Åvaelev på Linnédagarna

29 september 2023, kl. 18:07

Möta aktivt verksamma forskare inom biologi och på samma gång lära känna andra ungdomar som delar ens passion för biologiämnet. Det är något som Tuva Ljungblad, elev i årskurs 2 på Naturvetenskapliga programmet fått möjlighet till när hon deltog i Linnédagarna i september.

Linnédagarna är ett arrangemang som riktar sig till ungdomar över hela Sverige som går i årskurs 2 eller 3 och som läst kursen Biologi 1. Under fem dagar fick deltagarna bland annat besöka Baltic Sea Science Center och Askölaboratoriet med fokus på biologisk forskning, ekologi och naturvård.

“Vi pratade mycket om havsmedvetenhet och vilka konsekvenser våra handlingar kan få för havet”, berättar Tuva. Teori varvades med laborationer och exkursioner, vilket Tuva tycker gav en ännu djupare förståelse. “Vi fick se hur havet och livet i havet blir påverkade, inte bara höra det. Vi fick till exempel gå ut och göra tester och se djurlivet på havsbotten.”

“Jag är väldigt intresserad av biologi och det är kul att träffa andra ungdomar med samma intresse", berättar Tuva som är väldigt glad att hon fick chansen att delta på Linnédagarna.

Naturvetenskapsprogrammet

Linnedagarna