Trygghetsvandring i Täby kyrkby

8 november 2023, kl. 14:37 - Kommun & politik

Boende, polisen och representanter från kommunen genomfört en trygghetsvandring i Täby kyrkby. Syftet är att identifiera otrygga platser för att se vad man göra åt problemen där.

− På denna trygghetsvandring har vi bland annat sett att vi behöver åtgärda en del belysning och genomföra slyröjning samt trädbeskärning på vissa platser. Vi tar med oss synpunkter och resultat till berörda verksamheter inom kommunen, säger Emma Rauf-Otworowski, säkerhetssamordnare i Täby kommun.

Trygghetsvandringen skedde runt Skolhagenskolan, Täby kyrkby centrum och en bit upp mot Vikingavägen. Med på vandringen var boende, elever och rektor från Skolhagenskolan, polisen, politiker, kommunvakter och representanter för park-, trafik- och trygg- och säkerhetsenheterna i kommunen.

− Vi genomför trygghetsvandringar regelbundet på olika ställen i kommunen. Det är en viktig del i att identifiera platser som kan bli tryggare eller mer funktionella, säger Emma.

Bidra till trygghet genom att felanmäla

Bidra gärna till att öka tryggheten i kommunen genom att felanmäla belysning, klotter, skadegörelse och annat som du upptäcker. Det kan du göra genom att ladda ner kommunens app för felanmälan. Du kan också göra anmälan på webben eller ringa kontaktcenter.

Felanmälan - Täby kommun (taby.se)