Prisutdelning i Gå och cykla-utmaningen – en del av skolvägsprojektet

20 november 2023, kl. 10:54 - Stadsplanering & trafik

Under två veckor i oktober har Ellagårdsskolan deltagit i Gå och cykla-utmaningen och häromdagen hölls en prisutdelning. Utmaningen är en del av det årliga skolvägsprojektet.

Elever från förskoleklass till årskurs 6 har möjlighet att delta i Gå och cykla-utmaningen. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten i barnens närmiljöer, främja hälsan och bidra till en bättre miljö. Genom att eleverna går eller cyklar till skolan samlar klasserna poäng och tävlingen och poängsamlandet engagerar barnen till fysisk aktivitet och bidrar till förändrade vanor.

En del av det årliga skolvägsprojektet

Utmaningen är en del av det årliga skolvägsprojektet som genomförs på olika skolor i Täby. Skolbarnen får berätta vilken väg de tar till skolan samt beskriva platser utmed den som de upplever som otrygga. Kommunens kartläggning tillsammans med skolbarnens svar ligger sedan till grund för trafiksäkerhetsåtgärder. I år har eleverna på Ellagårdsskolan fått tycka till om trafikmiljön vid sin skola.

Läs mer om projektet Säkrare skolvägar.