Är det här våld i nära relation…?

20 november 2023, kl. 11:14 - Omsorg & stöd

”Under relationen tänkte jag inte på att det var våld. Det var först när det började bli fysiskt som jag blev rädd på riktigt. Då lämnade jag och tog hjälp”. Det berättar Anna som var utsatt för olika former av våld under lång tid.

Hot och våld i nära relation kan se ut på många olika sätt. Långt ifrån allt våld lämnar märken som syns. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Det kan också vara latent våld, det vill säga att du lever med det ständiga hotet om våld. Oavsett vilken typ av våld är det aldrig ok.

Film på Youtube: Vad är våld i nära relation? För dig som vill få hjälp med ett aggressivt beteende

Så här kan du få hjälp vid våld i nära relation

Kommunen kan hjälpa både den som är utsatt för hot och våld och den som utsätter andra.

Akut hjälp

Ring alltid 112 om det är akut.

Kontakta kommunen för att snabbt få råd och stöd, hjälp att kontakta polis och sjukvård, skyddat boende eller ekonomiskt bistånd.

Stöd och behandling för dig som våldsutsatt eller för dig som utövar våld i en partnerrelation

Kompetens- och behandlingscentret Alternativ till våld, ATV Täby, är en öppen verksamhet för dig i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Du kan kontakta dem direkt och behöver inget biståndsbeslut. De har tystnadsplikt men omfattas av anmälningsskyldighet. På ATV Täby erbjuds du samtalsbehandling av behandlare med specifik kunskap och erfarenhet av våld och våldets konsekvenser. Både för utsatta och för dem som vill ändra sitt beteende.

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanjvecka för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och vikten av våldsförebyggande arbete. Kommunen arbetar på många sätt för att motverka våld, och trygghet är en högt prioriterad fråga. Den 25 november inträffar även FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor under parollen #OrangeTheWorld.