Upprustning av Myrängsleken i Gribbylund

9 maj 2023, kl. 13:19 - Stadsplanering & trafik

Lekplatsen ska rustas upp och få ett insektstema.

Lekplatsen får bland annat en ny klätterställning med rutschkana, gungdjur i form av en nyckelpiga och ett bi, lekskulptur som ser ut som en fjärilslarv, bihotell, nya bakbord (varav ett är tillgänglighetsanpassat för rullstol) samt en hinderbana med repstegar, stockar och naturstenar.

Utsliten lekutrustning ska tas bort, endast gungställningen behålls. Befintliga bänkbord och sittgradänger ska vara kvar.

Lekparken ska förses med ny belysning för att öka tryggheten.

Vissa störningar kan förekomma

Stora fordon och maskiner kommer att köra och vistas i området. Arbetena sker vardagar mellan klockan 07.00–18.00. En del arbeten kan medföra visst oljud. Vi hoppas att du har överseende med detta. 

Lekplatsen är helt avstängd under upprustningsarbetet.

Tidplan

Arbetet pågår till juli 2023.