Kommunen tar över insamlingsansvaret för förpackningar

1 januari 2024, kl. 06:01 - Bygga & bo

Från och med 1 januari 2024 är kommunerna ansvariga för att samla in förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas och övrigt förpackningsmaterial som kommer från hushåll. Förändringen görs för att avfallshanteringen ska bli mer effektiv och för att det ska bli lättare för alla att återvinna.

Tidigare ägdes återvinningsstationerna av Förpackningsinsamlingen (FTI), men från och med årsskiftet ansvarar Täby kommun för tömning och skötsel.

Hjälp oss, närboende och andra besökare att hålla återvinningsstationerna och miljön omkring ren och trevlig. Om du har synpunkter på skötseln av återvinningsstationerna eller vill anmäla att det behöver tömmas eller städas, fyll i webbformuläret som du hittar på länken nedan eller anmäl i Täby kommuns app för felanmälan.

Felanmälan - Täby kommun, taby.se