Fältarna medverkar på högstadieskolornas föräldramöten

31 augusti 2023, kl. 11:21 - Omsorg & stöd

Personer sitter i en sal och lyssnar på en föreläsning
Frågor om vape, nikotin och att vara tonårsförälder stod på agendan när fältarna besökte föräldramöte för årskurs 7 i Skolhagenskolan i Täby kyrkby. I början av höstterminen träffar kommunens fältare många föräldrar i samband med föräldramöten i Täbys skolor.

– Föräldramötena i högstadiet är ett bra tillfälle att möta Täbyföräldrarna och vi är med på så många vi kan. Vi samverkar med flera olika aktörer, träffar många skolelever och har bra koll på vilka utmaningar som kan finnas för Täbyungdomarna, säger Anna Förberg, fältare i Täby.

Sedan många år deltar kommunens fältare på föräldramöten i högstadieskolorna i början av höstterminen. Syftet är att svara på frågor och berätta för föräldrarna hur det ser ut för Täbyungdomarna när det kommer till alkohol, tobak, narkotika, psykisk hälsa och sociala medier under högstadietiden och hur föräldrarna kan stötta sina ungdomar.

Om fältarna

Fältarnas, eller fältsekreterarnas, huvudsakliga uppdrag är att jobba förebyggande med ungdomar. I Täby finns det tre fältare som arbetar i skolan, på mötesplatser, i centrum och på andra ställen där ungdomar vistas. I skolorna träffar de eleverna klassvis och diskuterar olika ämnen som lag och rätt, normkritik, sociala medier, droger och beroende samt psykisk hälsa.

taby.se/faltgruppen