Om oss

Fältgruppen, även kallat fältarna, finns för att lyssna, stötta och slussa till rätt hjälp. Du kan vända dig till oss om du är orolig för dig själv, en kompis eller någon i familjen. Du kan också höra av dig om du bara vill ses eller prata. Föräldrar och andra vuxna är också välkomna att höra av sig.

Fältgruppen arbetar förebyggande med ungdomar 12-20 år. Fältgruppen kan du träffa i skolan, på fritidsgårdar, Täby centrum och ute i kommunen. Fältsekreterarnas arbete tillsammans med ungdomar bygger på frivillighet och förtroende med respekt för ungdomars integritet. Uppdraget är att förebygga missbruk, våld, psykisk ohälsa eller att ungdomar på annat sätt mår dåligt. Vi har tystnadsplikt så det du berättar stannar hos oss, men eftersom vi också har anmälningsplikt så tar vi hjälp av andra vuxna om vi blir väldigt oroliga för dig.

Så arbetar vi

  • Arbetar uppsökande och förebyggande i skolan, på fritidsgårdar och andra platser i kommunen.
  • Fungerar som ett bollplank till ungdomar som har frågor eller funderingar, om allt från vänskapsrelationer till hur socialtjänsten fungerar.
  • Ger rådgivning till professionella och föräldrar gällande ungdomsfrågor.
  • Har föräldraträffar, Älskade förbannade tonåring.
  • Försöker lyfta ungdomars röst och intressen till andra vuxna som arbetar i kommunen.
  • Hjälper till att slussa ungdomar till rätt person om du behöver annan hjälp.
  • Samarbetar med organisationer som jobbar för ungdomar i kommunen.
  • Arbetar för att ha en helhetsbild av hur det är bland ungdomar i Täby.

Kontakta oss

Kathrine Barchéus
076-643 95 29 Snapchat: faltkatten

Elin Holmgren
076-643 91 61 Snapchat: faltelin

Anna Förberg (föräldraledig)
Snapchat: faltanna

Sofia Sundin (föräldraledig)
076-643 95 29 Snapchat: faltsofia

Följ oss på Facebook och Instagram