Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Om oss

Fältgruppen, även kallat fältarna, finns för att lyssna, stötta och slussa till rätt hjälp. Du kan vända dig till oss om du är orolig för dig själv, en kompis eller någon i familjen. Du kan också höra av dig om du bara vill ses eller prata. Föräldrar och andra vuxna är också välkomna att höra av sig.

Vi fältare, eller fältsekreterare, arbetar förebyggande med ungdomar 12-20 år. Fältgruppen kan du träffa i skolan, på fritidsgårdar, mötesplatser, i Täby centrum och ute i kommunen. Fältsekreterarnas arbete tillsammans med ungdomar bygger på frivillighet och förtroende med respekt för ungdomars integritet. Uppdraget är att förebygga missbruk, våld, psykisk ohälsa eller att ungdomar på annat sätt mår dåligt. Vi har tystnadsplikt så det du berättar stannar hos oss, men eftersom vi också har anmälningsplikt så tar vi hjälp av andra vuxna om vi blir väldigt oroliga för dig. 

Så arbetar vi

  • Arbetar uppsökande och förebyggande i skolan, på fritidsgårdar och andra platser i kommunen.
  • Fungerar som ett bollplank till ungdomar som har frågor eller funderingar, om allt från vänskapsrelationer till hur socialtjänsten fungerar.
  • Ger rådgivning till professionella och föräldrar gällande ungdomsfrågor.
  • Har utbildning för föräldrar, ABC tonåring.
  • Försöker lyfta ungdomars röst och intressen till andra vuxna som arbetar i kommunen.
  • Hjälper till att slussa ungdomar till rätt person om du behöver annan hjälp.
  • Samarbetar med organisationer som jobbar för ungdomar i kommunen.
  • Arbetar för att ha en helhetsbild av hur det är bland ungdomar i Täby.

Kontakta oss

Gemensamt telefonnummer: 08-555 590 80

Anna Förberg
08-555 591 61, Snapchat: faltanna

Emma Engdahl
08-555 596 91, Snapchat: faltemma

Sabina Vrouva
08-555 595 29, Snapchat: faltsabina

Kathrine Barchéus (föräldraledig)
08-555 595 29, Snapchat: faltkatten


Följ oss på Facebook och Instagram