Försvarsmaktsövning Aurora 23

20 april 2023, kl. 13:06 - Kommun & politik

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 den 17 april till 11 maj 2023. Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta. Täby kommun kommer att vara en av de platser där Aurora 23 kommer att märkas av.
En person som sitter på ett berg med havet som bakgrund.

Försvarsmakten och det civila försvaret på plats den 29 april

Lördag 29 april kommer mellersta militärregionen finnas på plats i centrala Täby för att informera allmänheten om Aurora 23, Försvarsmaktens verksamhet samt Hemvärnet. Då finns möjligheten för besökare att ställa frågor.

Föreläsning 29 april i kommunhuset

I samband med Aurora 23 bjuder Täby kommun in till en kostnadsfri föreläsning i kommunhuset lördag 29 april klockan 10.00-13.00. Temat för föreläsningen är ”För din säkerhet!” där du kommer få grundläggande kunskaper för att stärka din egen förmåga att ta hand om dig själv och andra vid en långvarig kris.

Föreläsningen har begränsat antal platser.

Sista dag för anmälan är den 28 april.

Anmäl dig här eller ring till 08 - 555 590 00 för att anmäla dig.

Stor landsvägstransport

Materiel och militära fordon som ska användas för försvarsmaktsövningen kommer att fraktas runt om i landet mellan 29 april och 1 maj. Det innebär att det kommer att vara fler militära transporter på vägarna än vanligt. Det kan leda till begränsningar i framkomlighet och eventuella köer. Tänk på att visa hänsyn och ta det försiktigt i trafiken.

Läs mer om försvarsmaktsövningen Aurora 23, (forsvarsmakten.se)