Vikingatiden i Täby

Täby har många natur- och kulturmiljöer, fornlämningar och runstenar med en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Täby har varit bebott sedan bronsåldern men den dokumenterade storhetstiden var först under vikingatiden.