Fritidsverksamhet för dig med funktionsnedsättning

Täby kommun arbetar brett med att stötta barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd och samarbetar med föreningar, organisationer och verksamheter i och utanför kommunen.