En stadsdel med storstadsliv

Täby park ska bli en stadsdel för dig som tycker om storstadslivet men som vill ha någonting mer personligt. Här kommer du att hitta ett stort och varierat utbud av boendeformer, mötesplatser, miljöer, aktiviteter och service. Vi planerar för en stadsdel som attraherar människor i olika åldrar, i olika skeden av livet, som har olika intressen, arbeten och ekonomiska förutsättningar. Vi tror att det kommer att skapa en spännande blandning och en livlig och levande stadsdel.

Vision och huvudmål

Vision

I Täby park planeras det för cirka 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser. Målet är att bygga en stadsmiljö med liv och rörelse som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Området ska erbjuda service, kultur, utbildning, offentliga rum, idrott och rekreation. Den mångfunktionella stadsparken kommer att ges stort utrymme och bidra till stadsdelens identitet och karaktär. Vi vill skapa känslan av en stad med trygga, hemtrevliga kvarter, alltid nära parker och små torg. Givetvis ska det finnas välsorterade servicebutiker och ett spännande utbud av restauranger, trädgårdskaféer, torghandel och butiker.

I planprogrammet kan du läsa om hur området ska utvecklas som helhet – de bredare penseldragen. Planprogrammet fungerar som underlag när detaljplanerna sedan tas fram. Redan i visionsarbetet sattes fyra huvudmål för utvecklingen av Täby park:

  • Levande stad: Det här är ingen sovstad. Vi vill skapa en välkomnande miljö som erbjuder alla möjliga former av aktiviteter. Det ska vara enkelt att vara spontan och onödigt att åka härifrån
  • Sammanhållen stad: Täby park är pusselbiten som ska sammanfoga Täby centrum, Norskogen, Grindtorp och Viggbyholm. På så vis överbygger vi barriärer i stadsplaneringen och ökar tillgängligheten
  • Park i staden: Täby park är en grön stadsdel. En stadspark kommer gå genom hela området och runtomkring finns mindre grannskapsparker och gröna stråk
  • Hållbar stad: Här ska det vara enkelt att leva klimatsmart och hälsosamt. Området ska också kännas attraktivt under hela byggfasen.

Bakgrund

Täby galopp invigdes av Gustav VI Adolf i augusti 1960. Med modern belysning, automatisk bevattning och startboxar var banan en innovativ föregångare för sporten. Fram till 2015 reds här cirka 350 lopp per år. När galoppverksamheten beslöt sig för att flytta, och etablera sig i Upplands bro, såldes marken. Därmed öppnades dörrarna till andra möjligheter: en ny levande stadsdel i Täby.

2010 fattade Täby kommun beslut om att påbörja ett visionsarbete för att skapa en samsyn mellan markägarna om hur en framtida stadsdel skulle kunna se ut. Arbetet sammanfattades i en strukturplan som godkändes av kommunfullmäktige i mars 2013.

Visionsarbete följdes upp med en medborgardialog där nästan 3 000 Täbybor deltog med tankar och synpunkter som sedan arbetades in i planprogrammet. Här till höger kan du läsa mer om resultatet från medborgardialogen. Vi är så glada för att många ville vara med och tycka till om Täbys framtid!

Tidplan

Täby park består av flera detaljplaner. Varje detaljplan planeras var för sig och följer planprocessen, där det finns möjlighet att tycka till vid samråd och utställning. Om allt går enligt planerna så kommer byggstart ske under 2017 med den första inflyttningen under 2019. Området kommer att byggs ut i etapper, med cirka 200-300 lägenheter per år. I slutet av 2030-talet räknar vi med att området står helt klart

Projekt inom Täby park