Utbyggnadsprojekt Roslags-Näsby
Namn Steg
Planläggning för bostäder, förskola och lokaler på fastigheten Sågtorp 2 m.fl, Roslags-Näsby

Planområdet ligger i östra Roslags Näsby, söder om Centralvägen. Området prövas nu för möjligheten att uppföra flerbostadshus, studentbostäder samt förskola. Detta bidrar till att stärka platsen som en av entréerna till centrala Täby och ger samtidigt ett tillskott av bostäder i centralt läge i Täby.

Antagande

Utbyggnad av en ny stadsdel i Roslags-Näsby

Roslags-Näsby utvecklas med nya kvarter på den västra sidan av järnvägsspåren vid Roslags-Näsby station. Här byggs bostäder och service med unikt utseende och karaktär och har hållbarhet som fokus. I Roslags-Näsby blir det möjligt att bo i många olika typer av boenden och faser i livet på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Utbyggnad

Projekt inom Roslags-Näsby