När ska den nya skolan börja byggas?

På kommunfullmäktiges sammanträde i november 2021 godkändes avtalet mellan Täby kommun och Byängsskolan AB om ersättning av faktisk hyra för skolan, men beslutet överklagades. Nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten. Detta gör troligen att bygget av den nya skolan försenas. 

Hur många elever kommer kunna gå på skolan?

Det som är planerat är en F–9-skola med plats för 900 elever.

Var ska den nya skolan ligga?

På fastigheten Smaragden 1 i Täby park. 

Kommer elever på Byängsskolan flytta till den nya skolan i Täby park?

Ja, till en början. I närheten av Täby park ligger Byängsskolan. Byängsskolan AB hyr skollokalerna av kommunen. Idag går cirka 790 elever på skolan. Skolbyggnaderna är ålderstigna och behöver rivas eller totalrenoveras. När den nya skolan i Täby park står klar kan Byängsskolans verksamhet flytta till Täby park så att den befintliga skolbyggnaden kan renoveras eller ersättas med en ny.

Kommer Täby kommun att driva skolan?

Nej, skolan ska drivas av en fristående aktör.

Kan jag ställa mina barn i kö till den nya skolan redan nu?

Nej, inte ännu. När det blir möjligt att söka plats går kommunen ut med information om det. Placeringen av elever kommer att ske i samband med det årliga skolvalet.