När är den nya skolan klar?

Planeringen är att den nya skolan ska börja byggas vintern 2021/22. Några beslut återstår att fatta. Ärenden kopplade till den nya skolan kommer närmast upp på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i slutet av året. Preliminärt kan skolan stå klar starten av höstterminen 2024.

Hur många elever kommer kunna gå på skolan?

Det som är planerat är en F-9 skolan med plats för 900 elever.

Var ska den nya skolan ligga?

Fastigheten Smaragden 1, som ligger i Täby park, är avsedd för skola och förskola. Skanska Sverige AB har avtalat om att förvärva fastigheten från markägaren Täby Park Exploatering AB med syfte att uppföra en skola.

Kommer Täby kommun att driva skolan?

Nej, skolan kommer att drivas av en fristående aktör.

Kan jag ställa mina barn i kö till den nya skolan redan nu?

Nej, inte ännu. När det blir möjligt att söka plats går kommunen ut med information om det. Placeringen av elever kommer att ske i samband med det årliga skolvalet.

Kommer elever på Byängsskolan flytta till den nya skolan i Täby park?

Ja, till en början. I närheten av Täby park ligger Byängsskolan. Byängsskolan AB hyr skollokalerna av kommunen. Idag går cirka 790 elever på skolan. Skolbyggnaderna är ålderstigna och behöver rivas eller totalrenoveras. När de nya skollokalerna i Täby park står klara, preliminärt till höstterminen 2024, kan Byängsskolans verksamhet flytta till Täby park så att den befintliga skolbyggnaden kan renoveras eller ersättas med en ny.