Vatten- och avloppsarbeten vid Turebergsvägen i Ensta

28 mars 2024, kl. 07:38 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 05 juli

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Turebergsvägen i Ensta med start vecka 15-2024.

Arbetet beräknas preliminärt pågå från och med vecka 15-2024 till och med vecka 27-2024. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som arbetar och bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse att arbetena stundtals kommer att medföra störningar. Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar