Vatten- och avloppsarbeten vid Turebergsvägen i Ensta

11 september 2020, kl. 05:45 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av spillvattenledningar vid Turebergsvägen i Ensta med start vecka 38-2020.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov. Arbetet beräknas pågå vecka 38-2020.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar