Vatten- och avloppsarbeten vid Plutovägen i Näsbydal

24 januari 2024, kl. 06:24 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 07.00 den 11 mars
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 20 juni

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvatten- och spillvattenledningar vid Plutovägen i Näsbydal med start vecka 11-2024.

Arbetet beräknas preliminärt pågå från och med vecka 11-2024 till och med vecka 25-2024. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som arbetar och bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse att arbetena stundtals kommer att medföra störningar. Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar