Gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen stängs av tillfälligt

12 februari 2024, kl. 10:30 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Kartbild över Kava-projektet.

Flera arbeten ska utföras samtidigt i anslutning till gång- och cykeltunneln.

Gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen vid Bergtorpsvägen stängs av från 15 februari till 1 juli 2024. Anledningen är att Täby kommun behöver lägga om vattenledningar, frilägga och flytta fiberkablar samt göra förberedande markarbeten för att bygga en ny pumpstation. Av säkerhetsskäl får inga obehöriga vistas i närheten av arbetsområdet, så vänligen respektera avspärrningarna.

Gående och cyklister hänvisas till Hörnåkersvägen för att sedan ta sig vidare till Viggbyholm eller mot Täby centrum-området. Det går även att ta gång- och cykelvägen på Gribbylunds allé. Följ orange skyltar på plats. Du kan också gå genom Stolpaskogen via den tillfälliga gångvägen och vidare längs befintligt motionsspår. Se kartbild nedan.

Ändrat läge för busshållplatser

Busshållplatsen Ensta krog på Stockholmsvägen flyttas cirka 300 meter västerut. Hållplats Gribbylund Södra på Bergtorpsvägen flyttas till sitt ordinarie läge samtidigt som hållplats Stockholmsvägen flyttas fram till det tillfälliga läge som hållplats Gribbylund Södra har haft.

Bussarna stannar i körfältet vid den tillfälliga hållplatsen Ensta krog på Stockholmsvägen.

Läs mer om ledningsarbetet: www.taby.se/kava