Avtal för driften av Täby IP

25 september 2017, kl. 17:21 - Fritid & kultur

IK Frej har ansvarat för driften av Täby IP fram till 31 augusti 2017 när avtalet löpte ut.

I förhandling om nytt avtal från 1 september 2017 är IK Frej och Täby kommun ännu inte överens om ersättning för driftskostnaderna. IK Frej har inte lämnat tydligt besked om de avser fortsätta ansvara för driften av Täby IP. Så snart IK Frej lämnat in detta skriftligen till kommunen kommer ersättning för perioden efter 31 augusti att betalas ut. IK Frej har fått ersättning från kommunen fram till och med 31 augusti.