Inspirationsdag om språkglädje och läslust i förskolan

26 mars 2024, kl. 10:47 - Förskola & skola

Förra veckan bjöd Täby kommun in pedagoger från kommunala och fristående förskolor till föreläsningar och workshops om barns språkutveckling, läslust och språkglädje. De fick inspiration och många tips att ta med sig till barngrupper runt om i Täby.

På plats fick pedagogerna ta del av inspirerande exempel och fortbildning av logopeder, specialpedagoger och barnbibliotekarier. Förskollärare från öppna förskolan, Brinkens och Hägerneholms förskolor delade också med sig av erfarenheter om digitalisering, högläsning och att rusta barns språk inför skolstarten.