Praktik viktigt för framtidens vård- och omsorgsstjärnor

28 maj 2024, kl. 08:01 - Omsorg & stöd

Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium gör sina praktikperioder i kommunens äldreboenden och grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning.

Den senaste månaden har eleverna i årskurs 2 på Åvas vård- och omsorgsprogram gjort sin praktik inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. De har jobbat i grupp- och servicebostäder och inom socialpsykiatrin.

–Det är fantastiskt med alla engagerade och kunniga elever som praktiserar i våra verksamheter! De kommer med nya ögon och vi kan visa hur det funkar i verkligheten. Praktik med elever är verkligen en vinst för båda parter, säger Jessica Hendriksen, processledare och en av de ansvariga för planeringen av praktikplatser inom utförarenheten funktionsnedsättning.

Olika praktik varje läsår

Att göra praktik är en viktig del i vård- och omsorgsprogrammet. I årskurs 1 praktiserar eleverna inom äldreomsorgen, i årskurs 2 inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och i årskurs 3 blir det sjukvården.

–Att  komma ut på de olika arbetsplatserna ger eleverna erfarenhet och kunskap om hur det är att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Vi har ett mycket bra samarbete med kommunens grupp- och servicebostäder där eleverna får utbildade handledare som ger trygghet, säger Petra Hasselström, lärare på vård- och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium.

Praktik ger jobb

Flera av eleverna får både sommarjobb och fast anställning efter sina praktikperioder i kommunens verksamheter.

–Det blir på så sätt ett mycket bra tillfälle för oss att hitta nya vård- och omsorgsstjärnor som kan göra skillnad i våra verksamheter, berättar Jessica.