Med anledning av senaste tidens polisinsatser i Täby

8 juli 2024, kl. 15:11 - Kommun & politik

Två personer vid en bil
Täby kommun har löpande kontakt med polisen gällande den senaste tidens händelser i Hägernäs och Roslags Näsby och följer utvecklingen noga.

Trygghet och säkerhet i Täby

Inom ramen för kommunens trygghetsarbete finns bland annat kommunvakter. Kommunvakterna arbetar med synlighet i kommunens offentliga miljöer och centrummiljöer, skapar relationer med ungdomar, näringsidkare och invånare i kommunen samt rapporterar kontinuerligt avvikelser som kan påverka tryggheten och säkerheten i kommunen.

Kommunvakterna samverkar tätt med polis, bevakningsföretag, näringslivet och en rad olika verksamheter inom kommunen.

Du kan ringa dygnet runt och lämna tips om platser eller situationer som upplevs som otrygga. Vid de tider kommunvakterna inte är i tjänst kopplas telefonnumret till CSG (Commuter Security Group). Vid brott och ordningsstörningar ska du alltid kontakta polisen.

Telefon till kommunvakterna: 08-555 590 10