Välkommen till Täby stadsbyggnadsakademi med tema ”Rum för idrott och rörelse”

23 januari 2024, kl. 07:58 - Stadsplanering & trafik

Hur bygger vi framtidens idrottshallar? Hur skapas attraktiva ytor för rörelse och lek? Det här och mycket annat diskuteras på Täby stadsbyggnadsakademi den 14 februari klockan 15–16 i Täby kommunhus.

Ta del av senaste forskningen, få inspiration och kunskap av Veronica Hejdelind från HallemarHejdelind och Niklas Singstedt, arkitekt på White, som har arbetat länge med just rum för idrott och rörelse.

Anmäl dig här: Rum för idrott och rörelse

Om Täby stadsbyggnadsakademi

Stadsbyggnadsakademin är ett forum för stadsbyggnads- och arkitekturfrågor. Den leds av Martin Edfelt, stadsarkitekt i Täby kommun. Syftet är att fördjupa diskussionen om arkitektur och stadsbyggnad utifrån ett Täbyperspektiv. Akademin hålls cirka fyra gånger per år och vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av arkitektur och stadsbyggnad.