Välkommen till Täby stadsbyggnadsakademi med tema ”Kulturmiljö – det redan byggda”

3 april 2024, kl. 13:17 - Stadsplanering & trafik

Husfasader.
Årets andra stadsbyggnadsakademi handlar om kulturmiljöer. I Täby finns många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Vilka värden tillför våra kulturmiljöer och hur kan de förvaltas över tid?

”Kulturmiljöer i Täby” är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i Täby kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.  Lyssna på Birgitta Strömbäck, planarkitekt, som berättar om de nya riktlinjerna.

Torun Hammar, arkitekt, pratar om vilka värden den byggda miljön  innehåller samt hur byggnader kan utvecklas och fyllas med ny funktion och mening eller bara förvaltas med omsorg.

Varmt välkommen till Täby stadsbyggnadsakademi den 23 april klockan 15–16 i Täby kommunhus.

Anmäl dig här: Kulturmiljö - det redan byggda

Om Täby stadsbyggnadsakademi

Stadsbyggnadsakademin är ett forum för stadsbyggnads- och arkitekturfrågor. Den leds av Martin Edfelt, stadsarkitekt i Täby kommun. Syftet är att fördjupa diskussionen om arkitektur och stadsbyggnad utifrån ett Täbyperspektiv. Akademin hålls cirka fyra gånger per år och vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av arkitektur och stadsbyggnad.