Utvecklat arbetssätt ska ge ökad svarsfrekvens i brukarundersökningar

7 september 2023, kl. 11:32 - Omsorg & stöd

Frågeassistenter, förberedande information, kända ansikten och instruerande filmer. Det är några av de metoder som Täby kommun använder för att skapa trygghet inför brukarundersökningar bland personer med funktionsnedsättning. Ambitionen är att insatserna också ska öka svarsfrekvensen.

Brukarundersökningar genomförs inom olika områden för att se vad som kan bli bättre och vad som fungerar bra. Just nu, under september och oktober, pågår en undersökning bland personer med funktionsnedsättning. I den får de bland annat svara på frågor om ifall de får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem och om de vet vem de ska prata med om något fungerar dåligt.

Öka trygghet, förutsägbarhet och viljan att svara

Det kan vara en utmaning att få denna grupp att vilja vara med på undersökningar, därför arbetar kommunen med olika arbetssätt och metoder för att öka tryggheten och förutsägbarheten. Förhoppningen är att det även ska bidra till ökad svarsfrekvens.

– Vi arbetar med speciella frågeassistenter som vägleder personerna, utan att påverka dem, när de ska svara. Vi har också mycket fokus på förberedelser i verksamheterna. Med hjälp av bilder på frågeassistenterna och filmer som förklarar hur undersökningen går till skapar vi förutsägbarhet, berättar Stephanie Mankio, utvecklingsledare och en av de ansvariga för brukarundersökningen.

Informationsfilm om brukarundersökning för personer med boendestöd

Informationsfilm om brukarundersökning för personer som bor i gruppbostad eller servicebostad

Resultatet från brukarundersökningen kommer under senhösten.