Få tips om hur du minskar ditt matsvinn

5 september 2023, kl. 16:08 - Bygga & bo

Täby kommun har som mål att till 2032 halvera matsvinnet bland kommunens invånare. Den 7 september anordnar huvudbiblioteket en föreläsning och workshop för de som vill få mer information och tips för det egna hushållet.

Att inte slänga mat som går att äta och att planera för att den mat som tillagas också äts upp, är två viktiga delar för att minska matsvinnet. Att ta vara på det som verkligen är avfall ger också stora positiva effekter.