Förstärkt vägledning för personer med funktionsnedsättning

31 oktober 2023, kl. 09:40 - Omsorg & stöd

Person står framför en skärm och föreläser
Informationsträffar, möjlighet att kontakta en biståndshandläggare direkt och tydligare informationsmaterial. Genom detta är tanken att förbättra vägledning och information för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

− Utifrån ett förebyggande perspektiv vill vi erbjuda ytterligare stöd och hjälp inom det här området, säger Birgitta Kaasik (M), socialnämndens ordförande i Täby.

− Vi vill att det ska vara enklare att få kunskap om vilken hjälp som finns att få. Det finns många aktörer och det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig när man har behov av stöd, säger Susan El Hark (L), förste vice ordförande i socialnämnden.

Vägledande funktion

Onsdagar mellan klockan 09.00 och 12.00 går det att ringa direkt till en biståndshandläggare. Då kan man få information om vilket stöd som kan finnas i kommunen och hos andra aktörer för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Telefon onsdagar klockan 09.00–12.00: 08–555 572 20

Alla andra tider går det självklart att ringa till kontaktcenter 08–555 590 00 som vanligt där man kan få hjälp direkt eller för vidare kontakt med en biståndshandläggare. Det finns också information på taby.se/funktionsnedsattning.

För vuxna med psykisk funktionsnedsättning finns även personligt ombud som kan hjälpa till med samhällskontakter.

Informationsträffar

Löpande informationsträffar är en viktig del av arbetet. I oktober var det informationsträff för föräldrar och anhöriga till barn med funktionsnedsättning. På plats var även några intresseorganisationer. Nästa informationsträff blir i vår och då är det fokus på stöd och hjälp till unga vuxna.

Informationsmaterial

Kommunen kommer även att ta fram tydliggörande informationsmaterial om insatser och vilka aktörer som kan hjälpa med vad. Detta kommer att komplettera befintligt material om insatser för barn och vuxna.