Beteendevetenskap ny inriktning på Åva gymnasium

26 oktober 2023, kl. 11:19 - Förskola & skola

Gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby kommun har fattat beslut om att den mycket efterfrågade inriktningen beteendevetenskap införs på Åva gymnasiums samhällsvetenskapsprogram från och med läsåret 2024/25.

– Vi ser kontinuerligt över Åva gymnasiums programutbud eftersom det är viktigt att skolan erbjuder utbildningar som faktiskt efterfrågas. Just beteendevetenskaplig inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet är en sådan som fram till nu har saknats i Täbys utbud, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Samhällsvetenskapsprogrammet är eftertraktat bland elever och var år 2022 det program med flest antal antagna elever i Stockholmsregionen.

– Det känns fantastiskt roligt att utveckla vårt samhällsvetenskapsprogram med denna inriktning. Vi tror att det kommer få ännu fler att välja vår, redan mycket populära, skola, säger Annika Westin, rektor på Åva gymnasium.

På Åva gymnasium omfattar Samhällsvetenskapsprogrammet 64 platser. Samtliga elever läser i dagsläget inriktningen samhällsvetenskap. Det totala antalet platser på programmet påverkas inte av införandet av den nya inriktningen.