Tyck till om Näsbypark centrum!

13 november 2023, kl. 15:22 - Stadsplanering & trafik

Näsbypark centrum och området runt omkring ska utvecklas med fler bostäder och mer service. Nu tar Täby kommun ett helhetsgrepp för den framtida planeringen i området. Vi inleder arbetet med en medborgardialog och vill därför ha dina synpunkter och idéer.

Vi vill veta vad du tycker!

Ta chansen att berätta vad du tycker om planområdet Näsbypark centrum – både det som du gillar och hur du vill att området ska utvecklas. Lämna dina synpunkter genom att fylla i enkäten nedan. Det tar bara några minuter.

Du kan också träffa representanter från kommunen på plats i Näsbypark centrum den 21 november klockan 13–18. Berätta för oss vad som är viktigt för dig att bevara i området och vad du tycker vi ska tänka på när vi utvecklar området i framtiden. Du kan antingen svara på enkäten i pappersformat eller digitalt.

Den här dialogen vänder sig främst till dig som bor eller vistas mycket i området, men alla är välkomna att svara på enkäten. Dialogen är öppen till den 10 december 2023.

Tyck till om Näsbypark centrum här