Handläggare utbildas i att upptäcka våld i nära relationer

9 november 2023, kl. 10:10 - Omsorg & stöd

Personer i en föreläsningssal
Att upptäcka våld i nära relationer är en prioriterad fråga inom socialtjänsten. Nu har kommunens handläggare fått ytterligare utbildning i hur de ska ställa rätt frågor för att upptäcka våld i nära relation.

Att upptäcka våldsutsatthet är en förutsättning för socialtjänsten att kunna erbjuda rätt hjälp, stöd och skydd. Därför ställer alltid alla handläggare inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning frågor om våld vid kontakter med invånare. Det sker både vid återkommande kontakter under pågående ärenden och insatser och vid nya kontakter.

Redskap för att ställa frågor och upptäcka våldsutsatta

Handläggare i Täby kommun får regelbundet utbildning för att kunna fråga om våld på bästa sätt så att personer vågar berätta. Som stöd används ett manualbaserat formulär som heter Freda kortfrågor. Vid det senaste utbildningstillfället var det fokus på praktik och skådespelare fick spela upp olika typer av besök där handläggarna fick reflektera kring hur de utifrån kortfrågorna skulle kunna ställa frågor för att upptäcka om våld pågår.

–Vi arbetar systematiskt med att utveckla arbetssätt för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatta personer. Därför är det viktigt att vi hela tiden utvecklar vår förmåga att fråga för att personerna ska känna sig trygga med att berätta, säger Rosa Rahbar, samordnare för våld i nära relation för social omsorg i Täby kommun.   

Stöd och hjälp

Det finns hjälp att få för den som är utsatt för våld och för den som vill ha hjälp att hantera dina aggressioner. Våld och hot om våld i nära relationer - Täby kommun (taby.se)