Sök bidrag för energieffektivisering av småhus

5 juli 2023, kl. 14:24 - Bygga & bo

Nu kan du som äger och bor i ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för att genomföra vissa energieffektiviserande åtgärder.

Bidraget avser materialkostnader för konvertering från el och gas och åtgärder som förbättrar klimatskalet – om huset redan har fått stöd för konvertering.

Du kan få bidrag för följande åtgärder:

  • Tilläggsisolering av klimatskärmen, det vill säga golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar.
  • Byte av fönster och/eller dörrar
  • Tilläggsglasrutor till befintliga fönster och/eller dörrar

Mer information

Hör av dig till en energi- och klimatrådgivare om du vill veta mer!

Energi- och klimatrådgivningen

Du kan även läsa mer om förutsättningar och datum både hos Länsstyrelsen och Boverket. Själva ansökan gör du i en e-tjänst hos Boverket, sedan är det Länsstyrelsen som handlägger ansökan, tar beslut och svarar på frågor.

Bidrag för energieffektivisering i småhus - Boverket

Bidrag för energieffektivisering i småhus | Länsstyrelsen Stockholm