Tyck till om detaljplanen Pluto!

28 april 2023, kl. 09:01 - Stadsplanering & trafik

Planområdet omfattar fastigheterna Pluto 1 m.fl. och är beläget vid Plutovägen och Näsbydalsvägen i Tibble. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny skolbyggnad, utöka förskoleverksamhet, bekräfta en idrottshall och möjliggöra ett nytt parkeringsdäck.

Öppet hus

Välkommen på öppet hus den 9 maj  17.30–19.30 i entréhallen i kommunhuset på Esplanaden 3. Då kan du ta del av planförslaget, lämna synpunkter och ställa frågor till politiker och tjänstemän. Ingen föranmälan krävs.

Samrådstiden är 28 april–26 maj 2023.

Ta del av planförslaget

Läs hela planförslaget

Varför ska detaljplaner ut på samråd?

Enligt plan- och bygglagen ska alla detaljplaner ut på samråd. Syftet är att berörda ska få information om planförslaget samt få möjlighet att komma med önskemål och synpunkter.