Nu startar sandsopningen

18 april 2023, kl. 13:20 - Stadsplanering & trafik

Våren och värmen är här vilket betyder att det är dags för kommunens gator att sopas rent från vinterns grus och sand.

Hur går sandsopningen till och vem har ansvar?

I Täby kommun har entreprenören Peab ansvar för sandsopningen.

Sandsopningen sker stegvis, trottoarsanden sopas ned på gatan där allt grus sedan sopas upp tillsammans. Ibland kan det finnas behov av extra sopning av gatan, sopsandningsmaskinen kommer då tillbaka. Gator och trottoarer vattnas dessutom innan sopning för att minska mängden damm i luften.

Var och när är sandsopningen planerad?

Sandsopningen startades måndag 17 april och kommer pågå fram tills att alla kommunala gator, gång- och cykelvägar och andra allmänna platser är färdiga, vilket planeras vara senast vecka 21.

Busslederna sopas på nätterna och helgarbete kan förekomma.

Mer om sandsopning, (taby.se)