Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 

Sök till Åva / Apply to IB
Led barns lek och lärande

Barn och fritid

Är du intresserad av barn och fritid och vill utveckla dina ledaregenskaper genom olika projekt och aktiviteter? Då är barn- och fritidsprogrammet på Åva något för dig. Du har mycket att se fram emot: fin gemenskap, personlig utveckling, lärorik praktik och riktigt goda chanser till jobb redan innan studenten.

Centralt i barn- och fritidsprogrammet är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten mellan människor. På programmet arbetar vi mycket med etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Områden du kommer att ha stor glädje och nytta av i framtiden, oavsett vilket yrke du väljer.

Roliga projekt med personlig utveckling

Du som elev får vara med i roliga projekt, där vi lär av varandra och du får utveckla dina ledaregenskaper. Du kommer att lära känna dig själv och andra på ett sätt som gör att du växer som människa.

Åva har riktigt bra APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) på förskolor och fritids med goda och erfarna handledare. Vi har ett etablerat samarbete med branschen, till god nytta för dig som elev hos oss. Våra lärare är experter inom sina områden och har god erfarenhet av såväl förskola som fritidshem och andra relevanta verksamheter.

Högskolebehörighet på alla våra yrkesprogram

Du som väljer ett yrkesprogram på Åva läser kurser som ger dig högskolebehörighet. Du kan om du vill välja kurser som ger dig fördjupade yrkeskunskaper istället.

Programplan för dig som startade hösten 2019

Programplan för dig som börjar hösten 2020

Linda Fernberg, Barn och fritid, tog studenten 2020

Ända sedan jag var liten har jag vetat att ville jobba med barn så när det var dags att söka till gymnasiet var barn- och fritidsprogrammet ett ganska självklart val. När jag gick i grundskolan hjälpte jag till på fritids och nu är jag fotbollstränare på fritiden. Det är riktigt roligt.

Eftersom jag gillar att lära känna nya människor valde jag att engagera mig i elevkåren redan första året på Åva. Jag tycker att det är roligt att göra saker utanför lektionerna.Genom kåren har jag fått kompisar från andra program.

När jag gick i ettan var det en utbildningsmässa i centralhallen på Åva. Då  pratade jag med en student från Gävle högskola som berättade att hon gick på förskollärarprogrammet. Det hon beskrev verkade så roligt så jag bestämde för att söka dit där när jag har tagit studenten. Mitt mål är att jobba i förskoleklass.

 

Emelie Lindberg, Barn och Fritid, tog studenten 2020

När jag gick i åk 9 var jag osäker på vad jag skulle välja. När min mentor tipsade om barn- och fritidsprogrammet tyckte jag direkt att det lät roligt. I åk 9 hade jag nämligen haft prao på en förskola och det var superkul.

Bäst hittills har vår praktik varit, det som kallas för APL (arbetsplatsförlagt lärande). Vi har APL varje år där vi under några veckor är på en förskola eller på ett fritidshem. I årskurs 1 var jag på en förskola under fyra veckor. Allt kring vår APL var jätteroligt;  Förberedelserna innan, själva praktiken medan man var där och uppföljningen efteråt. Jag fick mycket positiv feedback, vilket fick mig att känna att jag verkligen hade valt rätt program. Jag fick också en förståelse för hur teori och praktik hör ihop.

Jag känner mig trygg på Åva. Det finns inga direkta krav på hur man ska vara eller hur man ska se ut, det är skönt. Jag känner att jag har utvecklats mycket sedan jag började här, jag har hittat mig själv mer. En annan bra sak är sammanhållningen mellan de olika klasserna på barn- och fritid. Exempelvis har vi ett gemensamt projekt under några veckor på hösten där vi arbetar skapande och sedan har gemensam redovisning/avslutning.

Efter studenten är jag ju behörig barnskötare och då vill jag arbeta några år på förskola först, men så småningom vill jag plugga vidare på högskola och bli förskollärare. Det är skönt att jag på barn- och fritidsprogrammet både får en yrkesexamen och behörighet att söka till högskola.

 

Mac Watz, Barn och fritid, tog studenten 2013

Åva gymnasium förändrade mitt liv. Jag hoppade på gymnasiet direkt efter årskurs 9 och valde helt fel, var omotiverad och skoltrött.

Efter två och ett halvt år hoppade jag av började jobba. Just då kändes gymnasiebetygen så viktiga för mig

Samma år fick jag ett brev av Täby kommun som gav mig en sista chans att gå gymnasiet innan jag blev för gammal och den tog jag.

Jag började på Barn och Fritidsprogrammet där jag fick lärare som jag kommer tacka resten av mitt liv, för det var lärare som inte bara engagerade sig i sitt ämne utan även för mig som person och hur jag kunde lära mig på bästa sätt.

Min tid på Åva gav mig grunden till där jag står idag.  Min mentor hade stor betydelse och jag är tacksam för att hon stöttade och motiverade mig så att jag kunde gå ut gymnasiet med  fullständiga gymnasiebetyg och studentmössan på. Utan mina betyg hade jag inte lyckats söka mig vidare till universitetet eller söka specifika jobb. Idag  går jag en 2-årig utbildning inom Kriminalvårdens nationella transportenhet.

 

Arek Delbowski, undervisar i karaktärsämnen, samt film- och TV-kunskap

Jag heter Arek Delbowski och arbetar på barn- och fritidsprogrammet, där jag primärt undervisar i  karaktärsämneskurserna på programmet. Jag undervisar även i en kurs som heter film- och tv-kunskap. När jag tänker på undervisning så tänker jag inte bara på kunskapskrav och olika förmågor som eleverna ska utveckla. Jag lägger lika stor vikt på trivsel, studiero samt relationen lärare/elev. Om inte eleverna trivs i mitt klassrum, har ro att lära sig det jag undervisar dem i samt finner undervisningen och lärandeprocessen lustfylld så anser jag att det blir svårt att nå kunskapskraven. Därför arbetar jag relationsbaserat.

Jag tycker även att det är viktigt att koppla den teoretiska kunskapen (som ibland kan verka svårbegriplig) med det praktiska arbetet ute på förskolorna och fritidshemmen. Därför har jag ett nära samarbete med praktikplatserna och för en ständig dialog med eleverna när det kommer till praktiken. Exempel på det kan vara ett önskemål som eleven har när det kommer till vilken praktikplats man vill vara på.

Det bästa med att vara lärare på barn och fritidsprogrammet är att träffa eleverna. Det spelar ingen roll att högen med arbeten som ska rättas växer i takt med ångesten över att man inte hunnit ta tag i det. Eller att man är allmänt trött en grå novemberdag. När jag kliver in i klassrummet och träffar mina elever så höjs den gråa vardagens slöja upp och glädjens strålar träffar mig.

Lena Lacopie, förstelärare, undervisar i biologi och naturkunskap

För mig är det viktigt att alla eleverna känner att de har möjlighet att utvecklas och att jag tror på dem. Nyfikenhet och lust är två nyckelord för att lära sig nya saker. Som lärare bör jag se till att skapa en klassrumsmiljö med god arbetsro, där elevernas nyfikenhet och lust väcks. För att möjliggöra detta är varierande arbetsmetoder och att utmana eleverna där de befinner sig, viktigt. Att repetera och öva gynnar alla elever, oavsett var de befinner sig. Desto fler arbetsmetoder och sinnen, som eleverna får använda, desto mer kan eleverna tillgodogöra sig och befästa den kunskapen. Att se stjärnögon tändas är magiskt.

Mitt projekt handlar om att ta hand om alla nyanställda lärare, både nyutexaminerade och erfarna. De ska komma in i vårt inkluderande arbetssätt så fort som möjligt och vi ska alla utgå från samma grund, så  skolan känns trygg för både elever och lärare. Forskning visar att bästa sättet för lärare att utvecklas på, är med andra lärare.

Några ledord i vårt programlag tycker jag är tydlighet, trygghet, samhörighet och glädje.

Ulrika Perbo, biträdande rektor för International Baccalaureate, samhällsvetenskap samt barn- och fritid

International Baccalaureate

In the International Baccalarueate, IB, students from different countries around the world bring their culture, traditions and experiences to the learning environment. This creates social and internationally-minded students who show intercultural understanding and respect for each other and our shared world. The rich and diverse atmosphere I meet at IB is amazing.

The programme´s holistic curriculum encourage students to become active, compassionate and lifelong learners. The academically rigorous IB also helps students to develop research and thinking skills proven to help them in higher education.

Barn- och fritidsprogrammet

På barn- och fritidsprogrammet erbjuds eleverna en pedagogiska inriktning där de får utbildning och stimulans i att arbeta med människor inom lärande och fritid. De möts av kreativa och entusiastiska pedagoger som utvecklar deras skapande- och kommunikativa förmåga och de förbereds väl genom årligt arbetsplatsförlagt lärande, APL, och externa roliga samarbeten som “Alla på snö” och “Koll på boll”. Att som pedagog få leda pedagoger som utbildar elever i pedagogik är mycket intressant och stimulerande.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Då Åva är en FN-certifierad skola som också har ett samarbete med Amnesty, möter eleverna på samhällsprogrammet en lärmiljö som möjliggör ett fördjupat engagemang för de mänskliga rättigheterna och de globala målen. Eleverna undervisas av kompetenta pedagoger som utmanar eleverna i sitt lärande och som uppmuntrar dem till engagemang i skolans föreningar. Att få följa eleverna på deras utvecklingsresa under tre år, innan de tar studenten är fantastiskt roligt.

Annika Gelotte

Studie- och yrkesvägledare för

Barn och fritid
Samhällsvetenskap
Vård och omsorg

08-555 580 64

annika.gelotte@taby.se