Ledningsarbeten ska utföras på Olympiavägen

19 januari 2023, kl. 16:44 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

För att öka kapaciteten för pågående och planerad bebyggelse i centrala Täby behöver förstärkningar göras i kommunens spillvattennät.

En av de planerade åtgärderna är en ny anslutningsledning till Käppalas spillvattentunnel på Olympiavägen, i närheten av scoutstugan. Härigenom kan flödet från ett område med cirka 5 000 personer avlastas från det nedströms liggande ledningsnätet.

Spontning- och schaktarbeten samt sprängning och borrning kommer att utföras på vardagar klockan 07.00–17.00.

Arbetet startar i februari 2023 och pågår i drygt ett år. Innan arbetet påbörjas ska en byggetablering sättas upp samt en tillfällig infart för byggtrafik anläggas.

Täby kommuns entreprenör för arbetet är JVAB.