Galoppsvängen stängs av permanent

24 juni 2024, kl. 15:20 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 00.00 den 24 augusti

Galoppsvängen är avstängd för allmänheten och kommer endast användas för byggtrafik framöver. Istället hänvisas persontrafik via Turfgatan och Boulevarden.

Sedan den 27 maj har Galoppsvängen i Täby park varit avstängd för allmänheten med anledning av genomförandet av den nya detaljplanen Hästen 5. Här byggs cirka 600 bostäder, affärslokaler och kontor samt en förskola. Även nya gator, gång- och cykelvägar samt vatten- och avloppsledningar ska byggas.

Entreprenadarbetet planeras att starta under hösten 2024, men förberedande arbeten sker under sommaren. Hela utbyggnaden beräknas vara klar hösten 2026.

Omledning via Turfgatan

Permanent omledning sker via Turfgatan och Boulevarden. Se ny körväg i blått på kartan nedan.

karta

Gång- och cykelvägen längs med Bergtorpsvägen har varit avstängd men ska öppnas upp och anslutas med en tillfällig sträckning. Infartsparkeringen vid stationen Galoppfältet i Täby park är öppen och nås via Galoppvägen.