Avstängd gång- och cykelväg på grund av Vattenfalls ledningsarbeten

2 april 2024, kl. 17:00 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 31 augusti

Gång- och cykelbanan längs med Bergtorpsvägen norrgående i höjd med Stolpaskogen stängs av på grund av Vattenfalls ledningsarbeten.

Omledning enligt orange skyltar på plats. Se blå markering i kartan nedan. Röd markering är arbetsområdet.

image6562.png

För mer information, kontakta Vattenfall på www.vattenfall.se/kundservice eller deras underentreprenör Craftor, craftor.se