Arbete med dammen vid Pontongränd

21 mars 2024, kl. 18:07 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 23.59 den 24 april

Dammen intill Pontongränd ska byggas om och vattendraget ska återställas till ursprungligt läge. Det innebär att dammen tas bort och sedan fylls igen.

Detta görs för att skapa fria vandringsvägar för fisk och komma till rätta med erosionsproblematiken för intilliggande park och gång- och cykelväg.