Äldreminister Anna Tenje besökte Johannas trädgård

5 mars 2024, kl. 11:01 - Omsorg & stöd

Fyra personer står utomhus framför en gammal träfasad

Erik Andersson, Claes Lagergren, Anna Tenje, Thomas Nilsonne, Mikael Kvist

I fredags besökte äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) äldreboendet Johannas trädgård där hon bland annat fick en rundvandring med glada möten med de boende. Med på besöket var också bland andra kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) och ordföranden i äldrenämnden Thomas Nilsonne (M).

– Ni har ett smörgåsbord av bra insatser här. När jag är ute och besöker olika boenden märks det ofta direkt på personalen om verksamheten fungerar bra. Man ser en stolthet och en rakhet i ryggen, och den upplever jag här, säger Anna Tenje.

Under besöket diskuterades bland annat vikten av kommunens dietist, som kan säkerställa att de äldre får i sig tillräckligt med näring, och det faktum att alla äldreboenden i Täby är Silviacertiefierade, vilket är en kvalitetsstämpel för omvårdnad av de som lever med demens.

– Tar man höjd i verksamheten för demensvård blir det bra för alla brukare i äldreomsorgen. I grunden handlar det om ett bra bemötande, om att förstå vem man finns till för, säger Erik Andersson.

Johannas trädgård är ett nybyggt äldreboende i Täby kyrkby med 86 lägenheter där de första inflyttningarna skedde i oktober 2022, och Mikael Kvist, som är avdelningschef inom äldreomsorgen i Täby, berättade om arbetssättet på boendet. Bland annat fokuserar man mycket på lärande mellan personalen så att de boendes behov kan förstås och tillgodoses på bästa sätt.

– Det märks verkligen hur stolt personalen blir när de får se goda resultat av sitt arbete. Just här på Johannas trädgård fick man ju full pott i förra årets brukarundersökning med 100 procent nöjda boenden, säger Thomas Nilsonne.