Täby arbetar med forskningsbaserad skolutveckling

28 september 2023, kl. 16:19 - Förskola & skola

Täby kommun har sedan några år tillbaka arbetat tillsammans med forskarna Christian Lundahl, Pia Skott och Larissa Mickwitz för att stödja Täbys arbete med för en likvärdig kvalitet i utbildning för kommunens invånare.

Idag deltog Täbys rektorer och nyckelaktörer i läsårets uppstartsdag av vår Forsknings—och utvecklingssamverkan (FOU) Hållbar bedömning i samverkan med Örebro Universitet och Stockholms Universitet. Uppstartsdagens fokuserade på ökad bedömarkompetens för utvecklad undervisningskvalitet och hållbart lärande. Som en del i vårt hållbarhetstänkande genomfördes träffen digitalt.

Syftet med träffen var att ge deltagarna och övriga medarbetare en fördjupad förståelse för att ett vetenskapligt förhållningssätt  är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet i våra skolor.

Efter träffen kommer forskare och skolledare fortsätta att mötas och planera upp lokala FOU-samverkansinsatser, ett arbete som processleds av Täbys kommundoktorand.

- Genom att ingå i en FoU-samverkan får vi möjlighet att träna på att arbeta med praktiknära skolutveckling på vetenskaplig grund samtidigt som vi utvecklar skolors kvalitet och därmed skapar bättre förutsättningar för våra huvudpersoner, barn och elever, att utvecklas som människor och att nå målen med utbildningen, säger Maria Assarsson, Utbildningschef.