Succé för välbesökt Ung i Roslagen 2023

9 november 2023, kl. 17:26 - Förskola & skola

Täby kommun bjöd in till den årliga konferensen Ung i Roslagen, som hålls för personer som i sitt arbete möter ungdomar, och vilken succé det blev! Arrangemanget blev fullsatt och mycket uppskattat av de som var där.

Konferensen, som arrangeras i samverkan mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, är en mötesplats som bland annat syftar till att ge kunskap om hur våra barn och ungas psykiska hälsa kan främjas. Den är också ett forum för att ytterligare förstärka arbetet kring ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) och samtidigt en arena för samverkan.

På plats fick besökarna följa med längs en röd tråd om att på olika sätt hitta en trygg plats för den ungdom som på olika sätt kanske inte passar in eller av olika anledningar mår dåligt.

Från Täby kommun berättade kommunvakter, ungdomsmottagningens kuratorer samt fritids- och danspedagoger om olika sätt att jobba förebyggande med ungdomar.

Från externt håll fick publiken möta Gergö Hadlaczky, som berättade om sin forskning om suicidprevention, polisen och föreläsaren Nadim Ghazale om att hitta en plats i ett nytt land och slutligen fick de ta del av en resa genom dåligt mående av dagens moderator Frida Boisen och hennes dotter Tilda.