• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. oktober
 2. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Dagordning

  1. Justering av protokoll - Torsdag den 15 oktober kl 16.00 i rum 0358 (L + MP)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Frågor
  4. Avsägelser och fyllnadsval
  5. Delårsrapport per den 31 juli för Täby kommun
  6. Utökad låneram för Käppalaförbundet
  7. Marköverlåtelseavtal mellan Täby kommun och Titania AB avseende fastigheterna Topasen 3 och 4 i Täby park
  8. Genomförandebeslut och ny budget: gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen
  9. Riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning
  10. Sammanträdestider 2021 för KF
  11. Svar på motion (bordlagd 2020-08-27): Bättre vägar till E4 norrut

  12. Svar på motion (bordlagd 2020-08-27): Inför språkkrav i svenska samt utbildning i svensk kultur och svenska värderingar för anställning inom äldreomsorgen
  13. Svar på motion (bordlagd 2020-08-27): Ansök om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
  14. Svar på motion (bordlagd 2020-08-27): Täbyparken i Täby park
  15. Svar på motion (bordlagd 2020-08-27): Infartsparkering för Täbybor vid Arlanda
  16. Svar på motion (bordlagd 2020-08-27): Infartsparkering för Täbybor vid Danderyds sjukhus
  17. Svar på motion (bordlagd 2020-08-27): Barnbokslut för Täby kommun
  18. Inlämnande av motioner
  19. Inlämnande av interpellationer

   

  Välkomna!

  Läs mer

 3. november
  • Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

  • Klockslag 13:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 4. december
 5. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

   

                 

  Läs mer