• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Vatten- och avloppsarbeten vid Runborgsvägen i Täby kyrkby - luktproblem

  Käppalaförbundets stora avloppsledning vid Runborgsvägen i Täby kyrkby har renoverats under vår och sommar 2021. Det var ett akut arbete på grund av att avloppsledningen var i mycket dåligt skick. Under utförandet förekom störningar i form av lukt. Problemet med lukt kvarstod dessvärre även efter att renoveringsarbetet avslutats. Täby och Käppalaförbundet arbetar tillsammans för att åtgärda luktproblematiken.

  Störningsinformation
 2. Vatten- och avloppsarbeten vid Hästängen i Gribbylund

  De befintliga dagvattendammarna vid Hästängen i Gribbylund utökas i storlek och förbättras för att kunna ta hand om dagvattnet på ett fullgott sätt. Den befintliga översilningsytan slopas och istället förbättras reningskapaciteten i de båda slingrande dammarna. Även den trekantiga fördammen kommer att utökas i storlek och får en betydligt bättre utjämningskapacitet och möjlighet till sedimentation av sand och grövre partiklar. I samband med att anläggningen görs om kommer även pumpstationen för dagvatten att tas bort i och med att det nya systemet ska fungera genom självfall. Hästängsdammen har varit och kommer att fortsätta vara en viktig del av Rönningesjöns framtid.

  Störningsinformation
 3. Vatten- och avloppsarbeten vid Klubbvägen i Ella gård

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av dricks- och spillvattenledningar vid Klubbvägen i Ella gård med start vecka 12-2022.

  Störningsinformation
 4. SL bygger planskild korsning vid Portvägen

  Vid Portvägen bredvid Enebybergs station i Danderyd bygger SL om järnvägskorsningen till en ny planskild korsning. Tågen kommer gå på en bro medan biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Norr om stationen bygger de även en gångtunnel.

  Störningsinformation
 5. Breddning av Stora Marknadsvägen

  Nu påbörjas arbetet med att bredda Stora Marknadsvägen.

  Störningsinformation
 6. Borrning under Arningeleden samt Löttingelundsvägen

  Ellevio utför borrning under Arningeleden och sedan även under Löttingelundsvägen.

  Störningsinformation
 7. Trafikverket utför förbättringsåtgärder av busshållplatser på väg 264

  På måndag den 9 maj startar Trafikverket arbeten på busshållplats Jarlabankes väg (södergående).

  Störningsinformation
 8. Ny hundlekplats byggs i Visinge

  En helt ny hundlekplats ska byggas i Visinge.

  Störningsinformation
 9. Vatten- och avloppsarbeten i Ella gård

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av spillvattenledningar i Ella gård med start vecka 20-2022.

  Störningsinformation
 10. Asfaltering av Gasellvägen

  Asfaltering av Gasellvägen sker dagtid.

  Störningsinformation
 11. Asfaltering av gång- och cykelväg vid Centralvägen

  Asfaltering av gång- och cykelväg vid Centralvägen, östergående.

  Störningsinformation
 12. Renovering av Bryggvägens och Lorensviksvägens brygga

  Bryggorna vid Bryggvägen och Lorensviksvägen ska tillgänglighetsanpassas.

  Störningsinformation
 13. Störande arbeten på Perrongvägen i Roslags-Näsby

  Något begränsad framkomlighet för fordon i samband med utsättning samt mindre asfaltering.

  Störningsinformation
 14. Asfaltering av Centralvägen östergående

  Asfaltering av Centralvägen östergående mot Näsbyparks centrum.

  Störningsinformation
 15. Störande arbeten på Perrongvägen i Roslags-Näsby

  Större begränsning av framkomligheten i samband med fräsning och asfaltering.

  Störningsinformation
 16. Badramper anläggs på Näsa ängsbadet och Ängsholmsbadet

  Badplatserna är öppna som vanligt under anläggningsarbetet.

  Störningsinformation