• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Vatten- och avloppsarbeten vid Runborgsvägen i Täby kyrkby - luktproblem

  Käppalaförbundets stora avloppsledning vid Runborgsvägen i Täby kyrkby har renoverats under vår och sommar 2021. Det var ett akut arbete på grund av att avloppsledningen var i mycket dåligt skick. Under utförandet förekom störningar i form av lukt. Problemet med lukt kvarstod dessvärre även efter att renoveringsarbetet avslutats. Täby och Käppalaförbundet arbetar tillsammans för att åtgärda luktproblematiken.

  Störningsinformation
 2. Vatten- och avloppsarbeten vid Hästängen i Gribbylund

  De befintliga dagvattendammarna vid Hästängen i Gribbylund utökas i storlek och förbättras för att kunna ta hand om dagvattnet på ett fullgott sätt. Den befintliga översilningsytan slopas och istället förbättras reningskapaciteten i de båda slingrande dammarna. Även den trekantiga fördammen kommer att utökas i storlek och får en betydligt bättre utjämningskapacitet och möjlighet till sedimentation av sand och grövre partiklar. I samband med att anläggningen görs om kommer även pumpstationen för dagvatten att tas bort i och med att det nya systemet ska fungera genom självfall. Hästängsdammen har varit och kommer att fortsätta vara en viktig del av Rönningesjöns framtid.

  Störningsinformation
 3. SL bygger planskild korsning vid Portvägen

  Vid Portvägen bredvid Enebybergs station i Danderyd bygger SL om järnvägskorsningen till en ny planskild korsning. Tågen kommer gå på en bro medan biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Norr om stationen bygger de även en gångtunnel.

  Störningsinformation
 4. Trafikverket utför förbättringsåtgärder av busshållplatser på väg 264

  På måndag den 9 maj startar Trafikverket arbeten på busshållplats Jarlabankes väg (södergående).

  Störningsinformation
 5. Mindre arbeten på Täby torg

  Täby kommun utför mindre arbeten på Täby torg. Det gäller till exempel att göra provgropar och förbättra tillgängligheten.

  Störningsinformation
 6. Utbyggnad av kvarteret Strömmingen i Ella gård

  Under sommaren sker omläggning av vatten- och avloppsledningar. Området ligger direkt norr om rondellen Stockholmsvägen/Attundavägen, mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen.

  Störningsinformation
 7. Bivarg vid lekplatsen på Marstorget

  Det finns ett bo med insekten bivarg vid lekplatsen på Marstorget. Insekten är ofarlig för människor.

  Störningsinformation
 8. Olja har läckt ut i mitten av körbanan längst med Jarlabankes väg och Hembergavägen

  En sträng med olja har spillts ut i mitten av körbanan från Hembergavägen och längst med Jarlabankes väg fram till Arningevägen i Täby kyrkby. Täby kommun arbetar med att få bort oljan så skyndsamt som möjligt.

  Störningsinformation