Årlig restaurangrapport

Du som har ett gällande serveringstillstånd ska varje år redovisa uppgifter om inköp, omsättning och normalpriser på alkohol i en restaurangrapport. Uppgifterna i restaurangrapporten ligger sedan till grund för den tillsynsavgift du betalar.