Ansöka om serveringstillstånd

Om du som företagare vill servera alkohol behöver du först ansöka om serveringstillstånd hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Därefter görs en så kallad lämplighetsprövning för att se om verksamheten uppfyller de krav som finns.