• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Lär dig mer om Täbys historia längs Roslagsbanan genom digitala turer

  Täby kommun har i samarbete med Stockholms läns museum tagit fram fler digitala guideturer i appen Upptäck historien. Nu kan du lära dig mer om kulturhistorien längs Roslagsbanan och några platser i Täby kyrkby och nära Täby centrum.

 2. Eldning avråds i Stockholms län

  Storstockholms brandförsvar avråder från eldning i hela Stockholms län från 19 april och tills vidare.

 3. Flaggstång med Täby-flagga
  Årsredovisningen 2021 – god måluppfyllelse och nöjda Täbybor

  Kommunfullmäktige har fattat beslut om årsredovisningen för 2021. Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 282 miljoner. Uppföljningen för år 2021 visar också att kommunen fortsatt har god ekonomisk hushållning.

 4. Bli röstmottagare i valet 2022

  Vill du hjälpa oss att genomföra de allmänna valen på ett bra och rättssäkert sätt? Välkommen att lämna en intresseanmälan till att bli röstmottagare.

 5. Nu finns information för flyktingar på ukrainska

  På webbplatsen informationsverige.se finns information om Sverige för personer som har flytt från kriget i Ukraina. Nu meddelar sajten att texterna finns översatta till Ukrainska.

 6. Öppna förskolan en viktig mötesplats för familjer på flykt

  För att barn och deras föräldrar ska få en meningsfull vardag har delar av öppna förskolans verksamhet flyttat in på kommunens boende för flyktingar två tillfällen i veckan. Redan vid första tillfället var det välbesökt.

 7. Vill ditt företag, organisation eller förening vara med på Täbys Seniordag?

  Årets Seniordag går av stapeln lördagen den 11 juni. Temat är trygg hemma i Täby. Vill ditt företag, organisation eller förening vara med som utställare? Skicka in din intresseanmälan.

 8. Vårmarknaden på torget är tillbaka

  Den 23 april är den populära vårmarknaden på Täby torg tillbaka. Här möter Täbys invånare olika utställare och företag som säljer allt ifrån ekologiskt och närproducerat mathantverk, växter, antikviteter och småskalig design.

 9. Täby uppfyller målen för arbetet med trygghet och säkerhet 2021

  Samverkan, effektiv krisledning och hälsofrämjande insatser. Uppföljningen av 2021 års insatser inom trygghetsskapande, brotts- och olycksförebyggande arbete samt krisberedskap är klar.

 10. Flyktingmottagande i Täby kommun

  Just nu är det stort fokus på kriget i Ukraina och de flyktingar som kommer därifrån. Samtidigt kommer flyktingar från andra delar av världen. Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om.

 11. Välkommen på öppet hus – granskning av detaljplan i Näsbypark

  Planområdet ligger i Näsbypark vid Centralparkens södra del. Detaljplanen ska möjliggöra för en ny förskolebyggnad samt bekräfta den befintliga konstgräsplanen Kryssarvallen.

 12. Stort intresse bland tjejer när Åva utökar teknikprogrammet

  Till höstens gymnasiestart har 155 behöriga elever sökt Teknikprogrammet på Åva gymnasium i Täby. Bland tjejer ökar antalet sökande till programmet inom samtliga inriktningar och till skolans nya teknikprofiler som startar hösten 2022 är hälften av de sökande tjejer.

 13. Information for Ukrainian refugees in English and Ukrainan

  As a guide to important information for Ukrainian refugees, the municipality of Täby has compiled a set of links for when they arrive in Sweden. This can also be of help to the residents of Täby that are in contact with the refugees.

 14. Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på flykt

  För att barn och ungdomar på flykt ska få en meningsfull fritid arrangerar Täby kommun flera aktiviteter. Öppna förskolan och öppna fritidsverksamheten besöker kommunens boende för flyktingar men det finns också möjlighet att besöka kommunens olika mötesplatser.

 15. Täby kommun samarbetar med civilsamhället

  Volontärer är viktiga och civilsamhället med dess ideella och idéburna verksamheter är en mycket betydelsefull del av samhället. Täby kommun har ett samarbete som blivit extra aktuellt när de ukrainska flyktingarna kommit till Täby.

 16. Så är du källkritisk i nyhetsflödet om Ukraina

  I samhällskriser och konflikter tar många aktörer sin chans att påverka opinionen. Det sker genom information och desinformation i såväl nyhetsrapporteringen som sociala medier.

 17. Uppskattat skolbesök av polisen

  Idag syns polisen runtom i Täby för att möta invånare och informera om polisens arbete. Förutom centrummiljöer är Näsbyparksskolan, Byängsskolan och Tibble gymnasium några platser de besöker under dagen.

 18. Ett barn, en barnvagn och några vuxna står med bagage och väntar i en entréhall
  Nu välkomnas nästa grupp ukrainska flyktingar till Täby

  Under tisdagen välkomnades ytterligare en grupp ukrainska flyktingar till Täby kommuns boende för nyanlända. De har blivit anvisade till Täby via Migrationsverket.

 19. Åke Jernberg tränar ungdomar utomhus
  Täbytränare utsedd till årets ungdomsledare

  Under Svensk friidrotts friidrottsgala uppmärksammades flera särskilt goda prestationer inom friidrotten. En var Täbybon Åke Jernberg som vann priset Årets ungdomsledare.

 20. Täbyelever deltar i PISA

  Drygt 7000 elever och rektorer på 200 skolor runtom i Sverige har slumpmässigt valts ut för att delta i den internationella studien PISA 2022. En av årets deltagande skolor var Näsbyparksskolan i Täby.

 21. Vårens nattvandringar har startat

  Nu kommer de gula västarna att synas på föräldrar och andra vuxna från föreningslivet igen. Nattvandring är ett återkommande initiativ som genom vuxnas närvaro skapar trygghet bland ungdomar under kvällar och nätter. I år ökar även samarbetet med kommunvakterna.

 22. Ny mötesplats för högstadieelever i Vallatorp

  I Täby finns numera tre mötesplatser för elever på högstadiet. Det senaste tillskottet är Myran i Vallatorp som har öppet två dagar i veckan. Här finns flera aktiviteter att välja bland, möjlighet att träffa nya kompisar och plats att göra läxor.

 23. Eldning avråds i hela Östra Svealand

  Storstockholms brandförsvar avråder från eldning i hela Räddningsregion Östra Svealand från klockan 12.00 i dag, fredag 11 mars 2022. Täby ingår i regionen.

 24. 115 extra platser till ukrainska flyktingar

  Många ukrainare flyr undan kriget och Täby kommun vill bidra på de sätt som går. Täby kommun är väl förberedd för att ta emot ett ökat antal flyktingar.

 25. Psykisk hälsa på schemat för elever på Åva gymnasium

  Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem, trots det är det få som vågar prata om det och skammen över att må dåligt kan vara stor. Men du är inte ensam och det finns hjälp att få.

 26. Tre personer plockar skräp i skogen.
  Hjälp till att hålla Täby rent!

  Nu är anmälan till Skräpplockardagarna 2022 öppen. Det är en årlig kampanj som arrangeras av Håll Sverige Rent i samverkan med Sveriges kommuner för att skapa medvetenhet kring nedskräpning.

 27. Gång- och cykelvägen genom Torrbacken förbättras

  Täby kommun ska anlägga en ny sträckning av gång- och cykelvägen över Torrbacken till Täby centrum. Vägen kommer att få en flackare lutning, det blir fler sittplatser och bättre belysning. Det kommer även att planteras ekar och sås ängsblommor.

 28. Fortsatt stöd till restaurangbranschen

  Det lokala näringslivet är viktigt i Täby. För att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin föreslås att flera av de stödåtgärder som infördes under coronapandemin förlängs.

 29. Välkommen att nominera till Täbypriset

  Mellan 14 februari och 14 april tar Täby kommun emot nomineringar till Täbypriset. Priset är nyinrättat och kan delas ut till en person som gjort värdefulla insatser för invånarna och gynnat kommunen på ett väsentligt sätt.

 30. Antal svarande i brukarundersökning ökade från 73 till 82 procent

  Ett av målen i brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning 2021 var att fler skulle göra sina röster hörda. Svarsfrekvensen ökade med nio procentenheter. Ett viktigt syfte med undersökningen är att skapa delaktighet och möjlighet till påverkan.

 31. Klockstapelparken har öppnat igen efter upprustningen

  Under hösten har Klockstapelparken i Täby kyrkby fått en rejäl uppfräschning. Nu står den öppen igen för lek och samvaro.

 32. Nu startar bygget av nya tennishallen

  I slutet av januari togs det första spadtaget för den nya tennishallen vid Viggby Ängar. Tennishallen beräknas stå färdig under hösten 2023.

 33. Färre 15-åringar känner sig hotade i nordost jämfört med övriga länet

  Åtta procent av tjejerna och tio procent av killarna i nordostkommunerna har känt sig allvarligt hotade visar en undersökning. Motsvarande siffra för länet är tio respektive tretton procent.

 34. Nu startar byggarbeten på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen

  Nu påbörjas arbetet med att bygga en gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen vid det befintliga övergångsstället strax norr om cirkulationsplatsen vid nya simhallen. Tunneln ska underlätta framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

 35. Nominera till idrotts- och kulturpriser eller sök kulturstipendium

  Varje år delar Täby kommun ut priser och stipendium för att stimulera och uppmärksamma insatser inom idrotten och kulturen i Täby. Fram till den 28 februari kan den som vill nominera till kulturpriset, idrottspriset och ungdomsledarpriset. Ansökan till kulturstipendier är också öppen.

 36. Nu kan Täbyborna anmäla otrygga platser i kommunens app för felanmälan

  I den app för felanmälan som Täby kommun använder kan invånarna numera även anmäla otrygga platser. På så sätt skapas möjligheter för kommunen att utveckla trygghetsarbetet ytterligare och göra löpande förbättringar.

 37. Josefine Pousette representerar Täby i Funkisfestivalen 2022

  Nu är det avgjort vem som kommer att representera Täby i Funkisfestivalen. Josefine Pousette knep platsen med låten "Vill ha dig" under gårdagens deltävling i Tibble teater.

 38. Gymnasieantagningen öppen 18 januari-15 februari

  Ska du välja gymnasium inför höstterminen 2022? Tisdag den 18 januari öppnar gymnasieantagningen. Du har möjlighet att söka fram till och med tisdag den 15 februari.

 39. Hundar fick träna på att söka igenom skola

  Täby är en trygg kommun att bo, leva och vistas i. När ett bevakningsföretag behövde träna sina hundar i att söka ställde kommunen upp och lät hundarna träna på Näsbydalskolan.

 40. Nu är det dags att välja grundskola till ditt barn

  Ska ditt barn börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs? Då ska du som vårdnadshavare göra ett skolval.