• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Täbyelever deltar i PISA

  Drygt 7000 elever och rektorer på 200 skolor runtom i Sverige har slumpmässigt valts ut för att delta i den internationella studien PISA 2022. En av årets deltagande skolor var Näsbyparksskolan i Täby.

 2. Vårens nattvandringar har startat

  Nu kommer de gula västarna att synas på föräldrar och andra vuxna från föreningslivet igen. Nattvandring är ett återkommande initiativ som genom vuxnas närvaro skapar trygghet bland ungdomar under kvällar och nätter. I år ökar även samarbetet med kommunvakterna.

 3. Ny mötesplats för högstadieelever i Vallatorp

  I Täby finns numera tre mötesplatser för elever på högstadiet. Det senaste tillskottet är Myran i Vallatorp som har öppet två dagar i veckan. Här finns flera aktiviteter att välja bland, möjlighet att träffa nya kompisar och plats att göra läxor.

 4. Eldning avråds i hela Östra Svealand

  Storstockholms brandförsvar avråder från eldning i hela Räddningsregion Östra Svealand från klockan 12.00 i dag, fredag 11 mars 2022. Täby ingår i regionen.

 5. 115 extra platser till ukrainska flyktingar

  Många ukrainare flyr undan kriget och Täby kommun vill bidra på de sätt som går. Täby kommun är väl förberedd för att ta emot ett ökat antal flyktingar.

 6. Psykisk hälsa på schemat för elever på Åva gymnasium

  Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem, trots det är det få som vågar prata om det och skammen över att må dåligt kan vara stor. Men du är inte ensam och det finns hjälp att få.

 7. Tre personer plockar skräp i skogen.
  Hjälp till att hålla Täby rent!

  Nu är anmälan till Skräpplockardagarna 2022 öppen. Det är en årlig kampanj som arrangeras av Håll Sverige Rent i samverkan med Sveriges kommuner för att skapa medvetenhet kring nedskräpning.

 8. Gång- och cykelvägen genom Torrbacken förbättras

  Täby kommun ska anlägga en ny sträckning av gång- och cykelvägen över Torrbacken till Täby centrum. Vägen kommer att få en flackare lutning, det blir fler sittplatser och bättre belysning. Det kommer även att planteras ekar och sås ängsblommor.

 9. Fortsatt stöd till restaurangbranschen

  Det lokala näringslivet är viktigt i Täby. För att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin föreslås att flera av de stödåtgärder som infördes under coronapandemin förlängs.

 10. Välkommen att nominera till Täbypriset

  Mellan 14 februari och 14 april tar Täby kommun emot nomineringar till Täbypriset. Priset är nyinrättat och kan delas ut till en person som gjort värdefulla insatser för invånarna och gynnat kommunen på ett väsentligt sätt.

 11. Antal svarande i brukarundersökning ökade från 73 till 82 procent

  Ett av målen i brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning 2021 var att fler skulle göra sina röster hörda. Svarsfrekvensen ökade med nio procentenheter. Ett viktigt syfte med undersökningen är att skapa delaktighet och möjlighet till påverkan.

 12. Klockstapelparken har öppnat igen efter upprustningen

  Under hösten har Klockstapelparken i Täby kyrkby fått en rejäl uppfräschning. Nu står den öppen igen för lek och samvaro.

 13. Nu startar bygget av nya tennishallen

  I slutet av januari togs det första spadtaget för den nya tennishallen vid Viggby Ängar. Tennishallen beräknas stå färdig under hösten 2023.

 14. Färre 15-åringar känner sig hotade i nordost jämfört med övriga länet

  Åtta procent av tjejerna och tio procent av killarna i nordostkommunerna har känt sig allvarligt hotade visar en undersökning. Motsvarande siffra för länet är tio respektive tretton procent.

 15. Nu startar byggarbeten på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen

  Nu påbörjas arbetet med att bygga en gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen vid det befintliga övergångsstället strax norr om cirkulationsplatsen vid nya simhallen. Tunneln ska underlätta framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

 16. Nominera till idrotts- och kulturpriser eller sök kulturstipendium

  Varje år delar Täby kommun ut priser och stipendium för att stimulera och uppmärksamma insatser inom idrotten och kulturen i Täby. Fram till den 28 februari kan den som vill nominera till kulturpriset, idrottspriset och ungdomsledarpriset. Ansökan till kulturstipendier är också öppen.

 17. Nu kan Täbyborna anmäla otrygga platser i kommunens app för felanmälan

  I den app för felanmälan som Täby kommun använder kan invånarna numera även anmäla otrygga platser. På så sätt skapas möjligheter för kommunen att utveckla trygghetsarbetet ytterligare och göra löpande förbättringar.

 18. Josefine Pousette representerar Täby i Funkisfestivalen 2022

  Nu är det avgjort vem som kommer att representera Täby i Funkisfestivalen. Josefine Pousette knep platsen med låten "Vill ha dig" under gårdagens deltävling i Tibble teater.

 19. Gymnasieantagningen öppen 18 januari-15 februari

  Ska du välja gymnasium inför höstterminen 2022? Tisdag den 18 januari öppnar gymnasieantagningen. Du har möjlighet att söka fram till och med tisdag den 15 februari.

 20. Hundar fick träna på att söka igenom skola

  Täby är en trygg kommun att bo, leva och vistas i. När ett bevakningsföretag behövde träna sina hundar i att söka ställde kommunen upp och lät hundarna träna på Näsbydalskolan.

 21. Nu är det dags att välja grundskola till ditt barn

  Ska ditt barn börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs? Då ska du som vårdnadshavare göra ett skolval.

 22. Så sorterar du dina julsopor

  Under jul och nyår blir det ofta mer sopor än normalt. Presentpapper och kartonger sorterar du som pappersförpackningar och presentsnören kastas i vanliga soppåsen.

 23. Ny återvinningsstation i Ensta

  Lagom till jul ställdes en ny återvinningsstation ut på Mårdvägen/Turebergsvägen i Ensta. Här kan du lämna tidningar, glas-, pappers-, plast- och metallförpackningar.

 24. Täbyborna ger toppbetyg i senaste medborgarundersökningen

  I Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning hamnar Täby som enda kommun i topp 3 i samtliga fyra huvudkategorier bland de 161 kommuner som deltagit. I enkäten får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet samt förtroende för den egna kommunen och dess verksamheter.

 25. Arninge station öppnar för trafik

  Den 12 december börjar tågen på Roslagsbanan trafikera den 39:e stationen på banan – Arninge station. En ny bussterminal står på plats och infartsparkeringar är redo att ta emot 400 bilar.

 26. Ny tömningsentreprenör för fettavskiljare och slam

  Den 8 januari 2022 byter Täby kommun tömningsentreprenör till DKLBC AB/Pernilla Sjöman AB.

 27. Färre bostadsinbrott under året

  Under 2021 har antalet anmälda bostadsinbrott minskat med 56 procent i Täby. En av flera bidragande orsaker är pandemin då fler har varit hemma i högre utsträckning. Därtill har grannsamverkan betydelse för att förhindra att inbrott sker.

 28. Brukarinflytande ger bättre resultat

  Täby kommuns sysselsättningsverksamhet för personer med beroende har blivit brukarcertifierad. Det innebär att verksamheten systematiskt tar till vara deltagarnas synpunkter, analyserar och åtgärdar. Det har gett flera inspel till verksamhetsutveckling.

 29. Kommunen tar över ansvaret för returpappersinsamlingen

  Vid årsskiftet tar kommunen över ansvaret för att samla in returpapper (tidningar). Detta påverkar dig som invånare beroende på hur du bor. Oavsett boendeform kan du fortsättningsvis lämna returpapper vid återvinningsstationerna utan kostnad.

 30. Hästängens förskola är vinnare av årets miljöpris

  Hästängens förskola tilldelas Täby kommuns miljöpris för sitt miljöengagemang hos både pedagoger och barn. Bland annat har förskolan uppmuntrat barnen att visa respekt för naturen och de arbetar aktivt för att minska skolans matsvinn.

 31. Brand på Futura International Skarpäng – inga personskador

  Under måndagen den 29 november började det brinna på Futura International Skarpäng. Räddningstjänsten var snabbt på plats och ingen person kom till skada. Ingen verksamhet kan bedrivas för tillfället i fastigheten.

 32. Utökade tömningstider på återvinningsstationer

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, utökar sina tömningstider på återvinningsstationerna fram till och med vecka 2.

 33. Undvik stopp i avloppet – använd en fett-tratt

  Fett som spolas ner i vasken stelnar och gör att vattnet rinner långsammare. I värsta fall kan fettet bilda proppar i avloppsrören.

 34. 2022 års budget och verksamhetsplan är klubbad

  Kommunfullmäktige har klubbat Täby kommuns verksamhetsplan och budget för år 2022. Där kan du läsa om nästa års satsningar på flera olika områden.

 35. Täby inför krav på vaccination för nyanställda inom omsorgen

  Det bästa sättet att skydda både sig själv och andra mot coronaviruset är att vaccinera sig. Täby kommun kommer från och med 24 november 2021 endast rekrytera fullvaccinerad personal inom Särskilt boende för äldre (SÄBO), Larm- och nattpatrullen, LSS-boenden samt socialpsykiatrin.

 36. Botrygg ny ägare till två fastigheter i Täby

  Botrygg köper två fastigheter för gruppbostäder av Täby kommun där två nya gruppbostäder för LSS ska uppföras.

 37. Norra Parken 1 tilldelas Täbys stadsbyggnadspris 2021

  Utmärkelsen Täby stadsbyggnadspris går i år till flerbostadshusen Norra Parken 1 vid Näsby slott. Byggaktören är NIAM AB, ansvarig arkitekt är Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB och landskapsarkitekt är SWMS Arkitektur.

 38. Socionom medverkar i byggnation av äldreboende

  Samarbete mellan äldreomsorgen och fastighetsägare vid byggnation av äldreboende ger mer ändamålsenligt resultat. Därför är en socionom med på alla hyresgästmöten som fastighetsägaren Hemsö och hyresgästen Täby kommun har vid bygget av det nya äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby.

 39. Näsby slotts historia tillgänglig genom digital guidning

  Nu finns en digital guidad tur tillgänglig om Näsby slott. Med appen Upptäck historien kan du lära mer om denna natursköna och historiska plats vid Näsbyviken i Näsbypark.

 40. Medley fortsätter att driva simhallar i Täby

  Täby kommun har tecknat avtal med Medley AB som fortsätter vara operatör för Tibblebadet och Norskogsbadet. Avtalet omfattar även driften i Täby simhall som just nu håller på att byggas.