• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Hjälp till att hålla Täby rent

  Varje år deltar Täby kommun i kampanjen Skräpplockardagarna. Syftet med kampanjen är att göra vår närmiljö lite finare och visa att nedskräpning inte är okej. Nu är anmälan öppen!

 2. Uppdaterade avfallsföreskrifter antagna

  Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna för avfallshanteringen och antas av kommunfullmäktige. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen, framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.

 3. En suddig bild där flera personer står och samtalar med varandra.

  Möt din framtida arbetsgivare på jobbmässa!

  I samarbete med Westfield Täby Centrum och Arbetsförmedlingen välkomnar vi dig till jobbmässa den 5 mars klockan 16.30–18.30. Eva von Wowern (KD), ordförande för gymnasie- och näringslivsnämnden, inviger mässan tillsammans med Linda Jensen, chef för Westfield Täby Centrum.

 4. Täbypriset

  Välkommen att nominera till Täbypriset

  Nu tar Täby kommun emot nomineringar till Täbypriset 2024. Priset delas ut till en person som har gjort värdefulla insatser för invånarna och gynnat kommunen på ett väsentligt sätt.

 5. Översiktsbild Arninge-ullna

  Planerna för Arninge-Ullna fram till 2040 tar form

  På måndagen den 19 februari fattade kommunstyrelsen i Täby beslut om den så kallade strukturplan som anger hur området Arninge-Ullna ska utvecklas framöver. Planen är en konkretisering av den kommunövergripande översiktsplanen och en gemensam bild av hur kommande projekt och utveckling kan hänga ihop.

 6. Brottsutsatta ungdomar får stöd

  ”Jag var på fest hos en kompis. En av killarna började snacka med mig och han var väl trevlig. Men sen började han ta på mig…” Sexuellt ofredande är ett av de vanligaste brotten bland ungdomar. Andra vanliga brott är bland annat misshandel, våldtäkt, rån, och olaga hot. På Stödcentrum för unga brottsutsatta får ungdomar stöd när de utsatts för, eller bevittnat brott.

 7. Tre personer vid en DJ-bås och ett gäng personer på scen.

  Aktivitetsdag för unga vuxna med funktionsnedsättning

  Träffpunkten är mötesplatsen för personer med funktionsnedsättning i åldern 21 år och uppåt. Ett populärt ställe med besökare från olika kommuner. I helgen var det fullspäckat schema med uppträdanden, musikgympa, högläsning och disco.

 8. En dator, mobiltelefon och laptop

  Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan

  Med det digitala verktyget Samarbete efter skilsmässa, SES, kan du som Täbybo få gratis hjälp med de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär.

 9. Vallatorpsskolan certifierad Generation Pep-skola

  Nu har Vallatorpsskolan som första skola i Täby blivit certifierad Generation Pep-skola – ett fint kvitto på ett målmedvetet arbete det senaste året med att öka elevernas fysiska aktivitet och skapa hälsosammare måltider.

 10. Gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen stängs av tillfälligt

  Flera arbeten ska utföras samtidigt i anslutning till gång- och cykeltunneln.

 11. Medborgardialog med äldrenämnden

  Välkommen till medborgardialog med äldrenämnden torsdag den 8 februari klockan 17.30 – 18.30 i Täby kommunhus.

 12. Personer sitter vid två bord och äter mat

  Volontärer bär upp Seniorcenter

  Över 55 volontärer hjälper på olika sätt till med verksamheten på Seniorcenter. Det handlar om allt från att leda aktiviteter till att ta hand om fikat.

 13. Nu kan gode män och förvaltare lämna redovisning via ny e-tjänst

  Nu kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare lämna in din redovisning digitalt via e-tjänsten e-Wärna Go. Registrering av uppgifter kan lämnas enkelt och smidigt och all information samlas på ett och samma ställe.

 14. Ett gosedjur sitter i en soffa och läser en bok.

  Vårens evenemang på biblioteken

  I Täby finns sex bibliotek som förutom lån av böcker, e-böcker, film och tidningar arrangerar av evenemang för olika åldrar. Nu är vårens program här!

 15. Försenad sophämtning

  På grund av mycket isigt underlag har sopbilarna svårt att ta sig fram överallt och därför kommer sophämtningen att bli försenad.

 16. Välkommen till Täby stadsbyggnadsakademi med tema ”Rum för idrott och rörelse”

  Hur bygger vi framtidens idrottshallar? Hur skapas attraktiva ytor för rörelse och lek? Det här och mycket annat diskuteras på Täby stadsbyggnadsakademi den 14 februari klockan 15–16 i Täby kommunhus.

 17. Nominera till idrotts- och kulturpriser och sök kulturstipendium

  Varje år delar Täby kommun ut priser och stipendium för att stimulera och uppmärksamma insatser inom idrotten och kulturen i Täby. Beslut om vilka som tilldelas årets priser och stipendium fattas på kultur– och fritidsnämnden i april.

 18. Guldbiljetter delades ut till drivna UF-företag

  Varje år utser Företagarna Täby ”Årets bästa UF-företag”. Första steget i processen att utse en vinnare är att välja ut de företag som får pitcha sin affärsidé för en jury.

 19. Fem personer står på scenen och har tagit emot ett pris.

  Andrea Eduards representerar Täby i Funkisfestivalen 2024

  Stämningen var på topp när Täbys deltävling i Funkisfestivalen avgjordes i Tibble teater under onsdagskvällen. Med låten Genom eld och vatten kommer Andrea Eduards representera Täby vidare i semifinalen.

 20. Fördröjd julgranshämtning

  Det är fördröjningar i julgranshämtningen. Om din gran inte har blivit hämtad, låt den ligga kvar så blir den hämtad så snart som möjligt.

 21. Nu är det dags att välja grundskola till ditt barn

  Ska ditt barn börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs? Då ska du som vårdnadshavare göra ett skolval.

 22. Ny tennishall invigd

  Lördagen den 13 januari invigdes den nya permanenta tennishallen i Viggbyholm, mitt under pågående klubbmästerskap.

 23. Åk skridskor på Täby torg!

  Nu är isbanan på Täby torg spolad och klar. Isbanan, som är 20 x 20 meter, är öppen för spontanåkning alla dagar klockan 9–20.

 24. Upptäck vårens kulturprogram i Täby

  Våren bjuder på en hel del kultur för både vuxna och barn i Täby. Först ut är operan Nabucco av Verdi den 6 januari – en livesändning direkt från operahuset Metropolitan i New york.

 25. Vi hämtar din julgran!

  Du som bor i villa eller radhus och betalar grundavgift som villa kan få din julgran hämtad vid fastigheten.

 26. Kommunen tar över insamlingsansvaret för förpackningar

  Från och med 1 januari 2024 är kommunerna ansvariga för att samla in förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas och övrigt förpackningsmaterial som kommer från hushåll. Förändringen görs för att avfallshanteringen ska bli mer effektiv och för att det ska bli lättare för alla att återvinna.

 27. Sortering av julsopor

  Under jul och nyår blir det ofta mer sopor än normalt. Presentpapper och kartonger sorterar du som pappersförpackningar och presentsnören kastas i vanliga soppåsen.

 28. Täbyalliansen önskar alla Täbybor god jul och gott nytt år!

  I filmen nedan önskar Erik Andersson (M), Annica Nordgren (C), Eva von Wowern (KD) och Susan El Hark (L) alla Täbybor en god jul och ett gott nytt år.

 29. Gång- och cykeltunneln under Bergtorpsvägen är öppen

  Den nybyggda tunneln ökar trafiksäkerheten och minskar risken för olyckor eftersom gående och cyklister slipper korsa Bergtorpsvägen. Den bidrar också till ett smidigare flöde för fordonstrafiken.

 30. Täby kommuns klimatstrategi är antagen

  Klimatstrategin beskriver hur kommunen ska arbeta med klimatfrågor och pekar ut tre utvalda fokusområden – hållbara transporter, biologisk mångfald och hållbar hantering av vatten. Kommunfullmäktige antog strategin den 18 december.

 31. Täby bästa kommunen att bo i enligt medborgarna

  Idag presenterades SCB:s årliga medborgarundersökning, och det är mycket glädjande siffror för Täby. Hela 99,6 procent svarar positivt på frågan om hur de upplever sin kommun som plats att bo på. Det är bäst i hela landet! Även på frågorna om hur kommunen sköter sina verksamheter och hur bra insyn och inflytande medborgarna har är Täby den kommun som har bäst resultat.

 32. Nu startar ledningsarbetet från Viggbyholm till Visinge

  Nu startar arbetet för att förbättra kapaciteten i ledningsnätet för spillvatten. Kommunen ska göra ett omfattande ledningsarbete och skapa en ny koppling till Käppalatunneln. Två nya pumpstationer ska byggas och tre kilometer ny avloppsledning ska läggas under den första etappen av projektet.

 33. Infartsparkeringen vid Pentavägen delvis avstängd

  En del av infartsparkeringen behövs för byggbodsetablering.

 34. Logotyp - Verdis.

  Urbaser blir Verdis

  Täby kommuns entreprenör för sophämtning byter namn från Urbaser till Verdis. Det beror på att de har köpts upp av Cube Infrastructure Managers.

 35. Tre bilder som visar person med nattvandrarväst, person vid en bil och en polis i uniform

  Tryggt i Täby enligt ny undersökning

  Täby är en av tre kommuner i Stockholms län med minst antal personskador, olyckor och brott. Det visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 36. Angående brister i snöröjningen

  Vi är medvetna om att det finns brister i utförandet av snöröjningen och att den kom igång sent. Vi beklagar detta och jobbar nu för fullt för att komma till rätta med saken.

 37. Tre porträttbilder

  Yrkesutbildning = jobb!

  Efterfrågan på yrkesutbildade är stor och med en yrkesutbildning ökar chanserna att få jobb. På komvux kan du läsa nära 40 yrkesutbildningar varav många är inom bristyrken.

 38. Personer kastar ring på kors med poäng

  Så motverkas fusk i äldreomsorgen

  Att följa upp kvaliteten inom hemtjänst och äldreboende är betydelsefullt för att säkerställa att Täbyborna får den omsorg de ska ha. Genom systematisk kontroll vid nyansökningar och uppföljning av utförarna med fokus på samverkan och dialog är målet att kvaliteten ska öka och oegentligheter hållas borta.

 39. Gymnasieeleverna i Täby allt tryggare

  I den årliga gymnasieenkäten, som genomförs på de flesta av Stockholms gymnasieskolor, får Täby bättre resultat än länssnittet. Bland annat visar rapporten att 93 procent av eleverna i Täby kommun som svarat på enkäten uppger att de känner sig trygga i skolan vilket är en ökning från 2022 då andelen var 91 procent.

 40. Sista hämtningen av trädgårdsavfall för säsongen har varit

  Frosten kom tidigare än vanligt i år, vilket har gjort att trädgårdsavfallet har fryst hos många. Trädgårdssäsongen är nu slut och sista hämtningen är gjord. Därför får avfallet som finns kvar i trädgårdskärlen ligga kvar tills säsongen startar igen i vår.