• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Så sorterar du dina julsopor

  Under jul och nyår blir det ofta mer sopor än normalt. Presentpapper och kartonger sorterar du som pappersförpackningar och presentsnören kastas i vanliga soppåsen.

 2. Ny återvinningsstation i Ensta

  Lagom till jul ställdes en ny återvinningsstation ut på Mårdvägen/Turebergsvägen i Ensta. Här kan du lämna tidningar, glas-, pappers-, plast- och metallförpackningar.

 3. Täbyborna ger toppbetyg i senaste medborgarundersökningen

  I Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning hamnar Täby som enda kommun i topp 3 i samtliga fyra huvudkategorier bland de 161 kommuner som deltagit. I enkäten får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet samt förtroende för den egna kommunen och dess verksamheter.

 4. Arninge station öppnar för trafik

  Den 12 december börjar tågen på Roslagsbanan trafikera den 39:e stationen på banan – Arninge station. En ny bussterminal står på plats och infartsparkeringar är redo att ta emot 400 bilar.

 5. Ny tömningsentreprenör för fettavskiljare och slam

  Den 8 januari 2022 byter Täby kommun tömningsentreprenör till DKLBC AB/Pernilla Sjöman AB.

 6. Färre bostadsinbrott under året

  Under 2021 har antalet anmälda bostadsinbrott minskat med 56 procent i Täby. En av flera bidragande orsaker är pandemin då fler har varit hemma i högre utsträckning. Därtill har grannsamverkan betydelse för att förhindra att inbrott sker.

 7. Brukarinflytande ger bättre resultat

  Täby kommuns sysselsättningsverksamhet för personer med beroende har blivit brukarcertifierad. Det innebär att verksamheten systematiskt tar till vara deltagarnas synpunkter, analyserar och åtgärdar. Det har gett flera inspel till verksamhetsutveckling.

 8. Kommunen tar över ansvaret för returpappersinsamlingen

  Vid årsskiftet tar kommunen över ansvaret för att samla in returpapper (tidningar). Detta påverkar dig som invånare beroende på hur du bor. Oavsett boendeform kan du fortsättningsvis lämna returpapper vid återvinningsstationerna utan kostnad.

 9. Hästängens förskola är vinnare av årets miljöpris

  Hästängens förskola tilldelas Täby kommuns miljöpris för sitt miljöengagemang hos både pedagoger och barn. Bland annat har förskolan uppmuntrat barnen att visa respekt för naturen och de arbetar aktivt för att minska skolans matsvinn.

 10. Brand på Futura International Skarpäng – inga personskador

  Under måndagen den 29 november började det brinna på Futura International Skarpäng. Räddningstjänsten var snabbt på plats och ingen person kom till skada. Ingen verksamhet kan bedrivas för tillfället i fastigheten.

 11. Utökade tömningstider på återvinningsstationer

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, utökar sina tömningstider på återvinningsstationerna fram till och med vecka 2.

 12. Undvik stopp i avloppet – använd en fett-tratt

  Fett som spolas ner i vasken stelnar och gör att vattnet rinner långsammare. I värsta fall kan fettet bilda proppar i avloppsrören.

 13. 2022 års budget och verksamhetsplan är klubbad

  Kommunfullmäktige har klubbat Täby kommuns verksamhetsplan och budget för år 2022. Där kan du läsa om nästa års satsningar på flera olika områden.

 14. Täby inför krav på vaccination för nyanställda inom omsorgen

  Det bästa sättet att skydda både sig själv och andra mot coronaviruset är att vaccinera sig. Täby kommun kommer från och med 24 november 2021 endast rekrytera fullvaccinerad personal inom Särskilt boende för äldre (SÄBO), Larm- och nattpatrullen, LSS-boenden samt socialpsykiatrin.

 15. Botrygg ny ägare till två fastigheter i Täby

  Botrygg köper två fastigheter för gruppbostäder av Täby kommun där två nya gruppbostäder för LSS ska uppföras.

 16. Norra Parken 1 tilldelas Täbys stadsbyggnadspris 2021

  Utmärkelsen Täby stadsbyggnadspris går i år till flerbostadshusen Norra Parken 1 vid Näsby slott. Byggaktören är NIAM AB, ansvarig arkitekt är Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB och landskapsarkitekt är SWMS Arkitektur.

 17. Socionom medverkar i byggnation av äldreboende

  Samarbete mellan äldreomsorgen och fastighetsägare vid byggnation av äldreboende ger mer ändamålsenligt resultat. Därför är en socionom med på alla hyresgästmöten som fastighetsägaren Hemsö och hyresgästen Täby kommun har vid bygget av det nya äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby.

 18. Näsby slotts historia tillgänglig genom digital guidning

  Nu finns en digital guidad tur tillgänglig om Näsby slott. Med appen Upptäck historien kan du lära mer om denna natursköna och historiska plats vid Näsbyviken i Näsbypark.

 19. Medley fortsätter att driva simhallar i Täby

  Täby kommun har tecknat avtal med Medley AB som fortsätter vara operatör för Tibblebadet och Norskogsbadet. Avtalet omfattar även driften i Täby simhall som just nu håller på att byggas.

 20. Upplev och upptäck kulturen på Kulturhusets dag

  Varmt välkommen till Kulturhusets dag lördagen den 13 november mellan klockan 11.00–16.00 . En dag fylld av teater- och musikföreställningar, workshops och visningar av konst och kultur för både barn och vuxna.

 21. Upprustning av Jarlabankes lekplats

  Nu påbörjas en enklare upprustning av Jarlabankes lekplats i Täby kyrkby för att öka tryggheten och lekglädjen.

 22. Nu finns en sjösättningsramp vid Näsaängsbadet

  Rampen är placerad längst ner på Höglandsvägen vid Näsaängsbadet i Näsbypark.

 23. Försenad leverans av matavfallskärl på grund av pandemin

  Många Täbybor vill börja sortera sitt matavfall och har därför beställt sopkärl. Dessvärre har kärlen blivit försenade på grund av pandemin och leveransen väntas inte förrän i mitten av december.

 24. Ombyggnation av Hästängsdammarna

  De befintliga dammarna vid Hästängen i Gribbylund ska utökas och förbättras för att kunna ta hand om dagvattnet på ett fullgott sätt.

 25. Tyck till om Täbys nya översiktsplan!

  Hur tycker du att Täby ska utvecklas på lång sikt? Det reviderade förslaget till ny översiktsplan för Täby är på utställning till 28 november. Ta chansen att vara med och påverka!

 26. Företagslotsen guidar dig rätt!

  Ska du starta ett nytt företag, etablera eller expandera här i Täby? Då är Företagslotsen något för dig!

 27. Fortsatt hög trygghet bland Täbys invånare

  Tryggheten i Täby är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat sedan 2020. Det visar Polisens trygghetsundersökning där cirka 1400 Täbybor svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt närområde.

 28. Musik- och kulturskolorna släpper restplatser och nya kurser

  I Täby finns sju olika musik- och kulturskolor för barn och unga mellan 7 och 20 år. Nu kan du anmäla dig eller ditt barn till pågående kurser inom musik och kultur till reducerat pris. Det finns även platser till helt nya kurser att anmäla sig till, så kallade halvterminskurser.

 29. Upprustning av Slottsleken i Näsbypark

  Lekplatsen ska rustas upp och få ett slottstema och bli mer tillgänglig.

 30. Personal inom äldreomsorgen ska vara vaccinerad

  Trygg och säker vård och omsorg är av högsta prioritet i Täby och kommunen uppmanar nu alla som kan att de ska vaccinera sig mot covid-19. Personal i äldreomsorgen har ett särskilt ansvar.

 31. Grusplanen vid Ängsholmsparken blir en konstgräsplan

  På den befintliga grusplanen i Ängsholmsparken intill Ängsholmsskolan ska konstgräs anläggas. Konstgräset, som är granulatfritt, ska fungera både för fotbollsspel på breddnivå samt för spontanaktiviteter och lek.

 32. Gång- och cykelvägen vid Torrbacken ska färdigställas

  Täby kommun har tidigare anlagt första etappen av en gång- och cykelväg från Täby park som ska ansluta till Täby centrum. Nu ska den återstående delen över Torrbacken till Täby centrum färdigställas.

 33. Nu öppnar dubbelspåret på Roslagsbanans Kårstalinje

  Från och med 17 oktober kör Roslagsbanans tåg till Lindholmen. Sedan i juni har tågen vänt i Täby kyrkby.

 34. Person sitter vid provsmakningsbord och gör tummen upp
  Täby kommun nominerad till pris för upphandling av måltider till äldreomsorgen

  Seniora Täbybor fick vara med vid provsmakning inför upphandlingen av måltidsleverantör till äldreomsorgen. Nu har Täby kommun blivit nominerad till Handslaget - priset för årets främsta offentliga upphandling.

 35. Återvinningstationen vid parkeringen vid Nytorps industriområde tillfälligt avstängd

  På grund av asfalteringsarbete på Nytorpsvägen behöver återvinningsstationen på parkeringen vid Nytorps industriområde tillfälligt stängas av.

 36. Täby 2022: Underhåll av gator, satsningar på skola och nya naturreservat

  Kommunstyrelsen tar ställning till verksamhetsplan och budget för 2022 på sitt sammanträde 21 oktober. Förslaget från Täbyalliansen innebär bland annat ytterligare ett seniorcenter i Täby kyrkby, satsning på föräldramottagningen, fortsatta satsningar på skolan och fler insatser för att stärka företagandet i kommunen.

 37. Möjligt för 12-15 åringar att boka tid för vaccinering av covid-19

  Nu finns det möjlighet att boka tid för vaccination mot covid-19 för den som är mellan 12-15 år. Bokning för vaccinering sker via appen Alltid öppet eller via telefonbokningstjänsten som Region Stockholm tillhandahåller.

 38. Äldre person blir vaccinerad mot covid-19 av sjuksköterska
  Tredje dosen vaccin ges nu på Täbys äldreboenden

  Nu erbjuds samtliga personer som bor på privata och kommunala äldreboenden i Täby en tredje vaccindos mot covid-19.

 39. Positiv trend – ännu fler behöriga till gymnasiet

  Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet fortsätter att öka bland Täbys elever. Även andelen elever som går ut årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen ligger fortsatt kvar på en hög nivå efter de senaste årens stabila ökning.

 40. Rösta fram vinnaren av årets stadsbyggnadspris!

  Vilken byggnad eller plats är Täbys finaste? Var med och rösta fram din favorit bland sex kandidater. Omröstningen pågår till 25 oktober.