• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Sommarfest på Gribbylunds gård för Täbybor med funktionsnedsättning

  I helgen var det sommarfest på Gribbylunds gård. Vuxna Täbybor med funktionsnedsättning som bor på kommunens gruppbostäder njöt av tårta, kaffe och trubadur. Gribbylunds gård har renoverats och används för personer med funktionsnedsättning.

 2. Cigarettfimp
  Täbyborna bland dem som röker minst i länet

  Endast 1,5 procent av män 45-64 år i Täby röker. Sett till hela den vuxna befolkningen i Täby är det 3,8 procent som röker. Därmed har Täbyborna redan nått målet för ett rökfritt Sverige som är satt till 5 procent och ska uppnås 2025.

 3. Utbildning om valet och demokrati för personer med funktionsnedsättning

  Allas röster är viktiga! Det är grunden till en seminarieserie för personer med funktionsnedsättning inför valet 2022 för att öka kunskapen om demokrati, hur man röstar och vilka som får rösta.

 4. Två äldre representanter deltar i bedömning av konst till äldreboende
  Seniorer deltar i bedömning av konst till äldreboende

  Täby kommun har tagit hjälp av utvalda seniorer för att bedöma bidrag i konstupphandling. Konsten är till det nya äldreboendet Johannas trädgård som öppnar i höst.

 5. Personal med Silvihemscertifikat och blommor utanför äldreboendet Allégården
  Demenscertifiering ger ökad livskvalitet på äldreboendet Allégården

  Nu har äldreboendet Allégården Silviahemscertifierats. Det innebär att medarbetarna är utbildade i demenssjukvård och i bemötande av personer med demens. Med Allégårdens medarbetare är alla äldreboenden i kommunal regi Silviahemscertifierade.

 6. Vill ditt företag, organisation eller förening vara med på Täbys Seniordag?

  Årets Seniordag går av stapeln lördagen den 11 juni. Temat är trygg hemma i Täby. Vill ditt företag, organisation eller förening vara med som utställare? Skicka in din intresseanmälan.

 7. Information for Ukrainian refugees in English and Ukrainan

  As a guide to important information for Ukrainian refugees, the municipality of Täby has compiled a set of links for when they arrive in Sweden. This can also be of help to the residents of Täby that are in contact with the refugees.

 8. Täby kommun samarbetar med civilsamhället

  Volontärer är viktiga och civilsamhället med dess ideella och idéburna verksamheter är en mycket betydelsefull del av samhället. Täby kommun har ett samarbete som blivit extra aktuellt när de ukrainska flyktingarna kommit till Täby.

 9. Ett barn, en barnvagn och några vuxna står med bagage och väntar i en entréhall
  Nu välkomnas nästa grupp ukrainska flyktingar till Täby

  Under tisdagen välkomnades ytterligare en grupp ukrainska flyktingar till Täby kommuns boende för nyanlända. De har blivit anvisade till Täby via Migrationsverket.

 10. Antal svarande i brukarundersökning ökade från 73 till 82 procent

  Ett av målen i brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning 2021 var att fler skulle göra sina röster hörda. Svarsfrekvensen ökade med nio procentenheter. Ett viktigt syfte med undersökningen är att skapa delaktighet och möjlighet till påverkan.

 11. Färre 15-åringar känner sig hotade i nordost jämfört med övriga länet

  Åtta procent av tjejerna och tio procent av killarna i nordostkommunerna har känt sig allvarligt hotade visar en undersökning. Motsvarande siffra för länet är tio respektive tretton procent.

 12. Brukarinflytande ger bättre resultat

  Täby kommuns sysselsättningsverksamhet för personer med beroende har blivit brukarcertifierad. Det innebär att verksamheten systematiskt tar till vara deltagarnas synpunkter, analyserar och åtgärdar. Det har gett flera inspel till verksamhetsutveckling.

 13. Täby inför krav på vaccination för nyanställda inom omsorgen

  Det bästa sättet att skydda både sig själv och andra mot coronaviruset är att vaccinera sig. Täby kommun kommer från och med 24 november 2021 endast rekrytera fullvaccinerad personal inom Särskilt boende för äldre (SÄBO), Larm- och nattpatrullen, LSS-boenden samt socialpsykiatrin.

 14. Socionom medverkar i byggnation av äldreboende

  Samarbete mellan äldreomsorgen och fastighetsägare vid byggnation av äldreboende ger mer ändamålsenligt resultat. Därför är en socionom med på alla hyresgästmöten som fastighetsägaren Hemsö och hyresgästen Täby kommun har vid bygget av det nya äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby.

 15. Personal inom äldreomsorgen ska vara vaccinerad

  Trygg och säker vård och omsorg är av högsta prioritet i Täby och kommunen uppmanar nu alla som kan att de ska vaccinera sig mot covid-19. Personal i äldreomsorgen har ett särskilt ansvar.

 16. Person sitter vid provsmakningsbord och gör tummen upp
  Täby kommun nominerad till pris för upphandling av måltider till äldreomsorgen

  Seniora Täbybor fick vara med vid provsmakning inför upphandlingen av måltidsleverantör till äldreomsorgen. Nu har Täby kommun blivit nominerad till Handslaget - priset för årets främsta offentliga upphandling.

 17. Äldre person blir vaccinerad mot covid-19 av sjuksköterska
  Tredje dosen vaccin ges nu på Täbys äldreboenden

  Nu erbjuds samtliga personer som bor på privata och kommunala äldreboenden i Täby en tredje vaccindos mot covid-19.

 18. Tibblehemmet övergår till kommunal regi

  Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 15 september att verksamheten på äldreboendet Tibblehemmet övergår från privat till kommunal regi när nuvarande avtal löper ut.

 19. Två par händer håller ett rött hjärta
  Kommunens skolor får utbildning i suicidprevention

  Hur upptäcker man varningstecken på psykisk ohälsa? Vad kan man göra om någon i ens närhet har det tufft? 1200 medarbetare i de kommunala skolorna och förskolorna i Täby kommer att delta i utbildningen Våga fråga-e. Utbildningen är en av åtgärderna i den kommunövergripande handlingsplanen för suicidprevention.

 20. Seniorer provsmakar mat i upphandling till äldreboenden

  Maten som serveras på kommunens äldreboenden ska få ett lyft. Täby kommun har tagit hjälp av utvalda seniora Täbybor för att provsmaka och bedöma hur olika matleverantörer kan säkerställa en så god måltidsupplevelse som möjligt. Såväl utseende, smak, doft som konsistens har varit viktiga delar i upphandlingen.

 21. Ny forskningsstudie startar - Varför mår ungdomar som de gör?

  Inom ramen för Stockholmsenkäten, en undersökning om ungdomars levnadsvanor, pågår nu en fördjupad studie för att få förståelse för ungdomarnas livssituation. 40 ungdomar i årskurs 9 i Täby, Danderyd, Vallentuna och Vaxholm kommer delta i djupintervjuer.

 22. Möjligt för 16-17 åringar att vaccinera sig i Täby kommunhus

  Från och med onsdagen den 25 augusti utökas vaccinationen i Täby kommunhus och det är därmed möjligt även för 16-17 åringar, det vill säga personer som är födda 2005 eller tidigare att boka tid för vaccinering mot covid-19, via appen Alltid öppet.