• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Täby kommun deltar på Business Arena

  Den 20–21 september deltar Täby kommun på Business Arena, fastighets- och samhällsbyggnadsbranschens ledande mötesplats.

 2. Sök bidrag för energieffektivisering

  Nu kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för energieffektivisering.

 3. Tyck till om de nya avfallsföreskrifterna!

  Nu kan du ta del av förslaget till nya föreskrifter för avfallshantering. Fram till 13 oktober finns förslaget på utställning i kommunhuset på Esplanaden 3.

 4. Få tips om hur du minskar ditt matsvinn

  Täby kommun har som mål att till 2032 halvera matsvinnet bland kommunens invånare. Den 7 september anordnar huvudbiblioteket en föreläsning och workshop för de som vill få mer information och tips för det egna hushållet.

 5. Mobila återvinningscentralen tar inte semester

  Mobila återvinningscentralen som kommer till Täby varannan onsdag underlättar för dig att lämna hushållsavfall till återvinning och återanvändning.

 6. Så håller du sopkärlet fräscht i värmen

  Håll sopkärlen fräscha i sommarvärmen! Sommar, sol och värme innebär tyvärr även risk för lukt och fukt i matavfallskärlen. Här får du några enkla tips på hur du kan göra för att undvika detta.

 7. Hästslåtter på Täbys ängar

  Välkommen att titta på hästslåtter! Under juli och augusti hjälper hästar till att slå gräset på fem olika platser i kommunen.

 8. Sök bidrag för energieffektivisering av småhus

  Nu kan du som äger och bor i ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för att genomföra vissa energieffektiviserande åtgärder.

 9. Nu behöver vi hjälpas åt att spara på vattnet

  Vattenförbrukningen i norra Storstockholm är ovanligt hög på grund av det varma vädret. Norrvatten går nu ut med en vädjan till privatpersoner och verksamheter om att spara på vattnet.

 10. Nya utegymmet i Åkerbyparken är öppet

  Under våren har ett nytt utegym byggts i Åkerbyparken. Nu är gymmet färdigt och står öppet för alla Täbybor.

 11. Täbybornas åsikter om den framtida stadsparken

  Planeringen för den nya stadsparken i Täby park pågår för fullt. Tidigare i vår skickades en enkät ut för att ta tempen på vad Täbyborna vill se i den framtida stadsparken. Resultatet har nu samlats in och det är äntligen dags att presentera Täbybornas åsikter och önskningar.

 12. Skålhamra Kvighage blir naturreservat

  Skålhamra Kvighage, som ligger strax söder om Täby golfbana utefter Skålhamravägen, är en av kommunens mest värdefulla hagmarker. Hagen har använts som betesmark mellan hundra och upp till tusen år, vilket bidragit till en stor artrikedom av växter och ett omfattande fågelliv. I området finns tydliga spår av människans brukande och de tidigaste spåren är från äldre järnålder. Reservatsområdet är cirka 29 hektar stort.

 13. Träd längs med Ullnavägen har vandaliserats

  Minst 20 ekar längs med Ullnavägen har sågats av och vandaliserats. Det innebär att de inte kommer att överleva och därför måste de tas ner. Det innebär också en säkerhetsrisk om trädkronorna faller ner över vägbanan. Några träd planterades så sent som förra året och även de är avsågade.

 14. Upprustning av Myrängsleken i Gribbylund

  Lekplatsen ska rustas upp och få ett insektstema.

 15. Nominera till stadsbyggnadspriset!

  Nu är det dags att nominera bidrag till 2023 års upplaga av Täby stadsbyggnadspris. Vilket nytt byggprojekt tycker du sticker ut? Nominera din favorit senast tisdag 21 maj. Det kan exempelvis vara ett bostadshus, kontor, skola, trafiklösning, park eller mötesplats. Enda kravet är att byggprojektet ska vara färdigställt under de tre senaste åren.

 16. Tyck till om detaljplanen Pluto!

  Planområdet omfattar fastigheterna Pluto 1 m.fl. och är beläget vid Plutovägen och Näsbydalsvägen i Tibble. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny skolbyggnad, utöka förskoleverksamhet, bekräfta en idrottshall och möjliggöra ett nytt parkeringsdäck.

 17. Miljöstationer ersätts med Farligt avfall-bil

  Miljöstationerna på OKQ8 på Näsbydalsvägen och Circle K på Kemistvägen har stängt och ersätts nu av en mobil miljöstation, en så kallad Farligt avfall-bil.

 18. Årets vårblommor har planterats

  Nu har vårblommorna planterats ut runt om i kommunen. Årets tema är ”Livet från den ljusa sidan” med blommor i blått, lila, rosa och vitt. I planteringarna finns bland annat förgätmigej, stjärnhyacint och tulpan.

 19. Nytt utegym i Åkerbyparken

  De välbesökta utegymmen runt om i kommunen behöver bli fler och därför anlägger vi nu ett nytt utegym i Åkerbyparken.

 20. Nu startar sandsopningen

  Våren och värmen är här vilket betyder att det är dags för kommunens gator att sopas rent från vinterns grus och sand.

 21. Urbaser är ny entreprenör för sophämtning

  Från och med den 1 april ansvarar Urbaser för hämtning av rest-, mat-, grov-, el- och trädgårdsavfall i Täby kommun.

 22. Så minskar du din energianvändning

  Bor du i småhus och vill minska din energianvändning? Då är du välkommen att delta på vårens webbinarier om värmesystem, ventilation och isolering.

 23. Hjälp till att hålla Täby rent

  Nu är anmälan till Skräpplockardagarna 2023 öppen. Det är en årlig kampanj som arrangeras av Håll Sverige Rent i samverkan med Sveriges kommuner för att minska nedskräpningen.

 24. Nu startar upprustningen av Täby torg

  Täby torg rustas upp för att skapa ett tryggare och mer tillgängligt torg.

 25. Hög efterfrågan på spara energi-tips

  Antalet energi- och klimatrådgivningar ökade med 300 procent under 2022 jämfört med året innan. Oro för klimatförändringar och höga elpriser är troliga orsaker till den kraftiga ökningen.

 26. Tyck till om nya stadsparken i Täby park!

  En ny stadspark planeras i Täby park. Målet är att den ska bli ett attraktivt utflyktsmål för alla Täbybor. Vad vill du att den ska innehålla?

 27. Kyrkornas secondhand och Re:Innovation tilldelas årets miljöpris

  Båda pristagarna driver secondhandbutik i Täby. De arbetar med återbruk, bidrar till klimatsmart shopping och är en social mötesplats.

 28. Dagvattendammarna i Ängsholmsparken vinner Täbys stadsbyggnadspris 2022

  Utmärkelsen Täby stadsbyggnadspris går i år till dagvattendammarna i Ängsholmsparken. En teknisk anläggning som är estetiskt tilltalande i en vacker omgivning.

 29. Nu finns en ny e-tjänst för planbesked

  Planerar du att bygga något eller göra en annan åtgärd som innebär att en ny detaljplan måste tas fram, ändras eller upphävas? Då behöver du ansöka om planbesked. Nu finns en ny e-tjänst som steg för steg hjälper dig att fylla i ansökan rätt och bifoga nödvändiga handlingar.

 30. Tyck till om detaljplanen Fenan och Flygkompassen i Hägernäs

  Planområdet ligger vid Sjöflygvägen och Pontongränd i Hägernäs. Detaljplanens syfte är att utveckla området med nya bostäder i flerbostadshus, en förskola, butiks- och servicelokaler samt parkeringsgarage.