• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Hjälp till att hålla Täby rent

  Varje år deltar Täby kommun i kampanjen Skräpplockardagarna. Syftet med kampanjen är att göra vår närmiljö lite finare och visa att nedskräpning inte är okej. Nu är anmälan öppen!

 2. Uppdaterade avfallsföreskrifter antagna

  Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna för avfallshanteringen och antas av kommunfullmäktige. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen, framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.

 3. Översiktsbild Arninge-ullna

  Planerna för Arninge-Ullna fram till 2040 tar form

  På måndagen den 19 februari fattade kommunstyrelsen i Täby beslut om den så kallade strukturplan som anger hur området Arninge-Ullna ska utvecklas framöver. Planen är en konkretisering av den kommunövergripande översiktsplanen och en gemensam bild av hur kommande projekt och utveckling kan hänga ihop.

 4. Gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen stängs av tillfälligt

  Flera arbeten ska utföras samtidigt i anslutning till gång- och cykeltunneln.

 5. Försenad sophämtning

  På grund av mycket isigt underlag har sopbilarna svårt att ta sig fram överallt och därför kommer sophämtningen att bli försenad.

 6. Välkommen till Täby stadsbyggnadsakademi med tema ”Rum för idrott och rörelse”

  Hur bygger vi framtidens idrottshallar? Hur skapas attraktiva ytor för rörelse och lek? Det här och mycket annat diskuteras på Täby stadsbyggnadsakademi den 14 februari klockan 15–16 i Täby kommunhus.

 7. Fördröjd julgranshämtning

  Det är fördröjningar i julgranshämtningen. Om din gran inte har blivit hämtad, låt den ligga kvar så blir den hämtad så snart som möjligt.

 8. Vi hämtar din julgran!

  Du som bor i villa eller radhus och betalar grundavgift som villa kan få din julgran hämtad vid fastigheten.

 9. Kommunen tar över insamlingsansvaret för förpackningar

  Från och med 1 januari 2024 är kommunerna ansvariga för att samla in förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas och övrigt förpackningsmaterial som kommer från hushåll. Förändringen görs för att avfallshanteringen ska bli mer effektiv och för att det ska bli lättare för alla att återvinna.

 10. Sortering av julsopor

  Under jul och nyår blir det ofta mer sopor än normalt. Presentpapper och kartonger sorterar du som pappersförpackningar och presentsnören kastas i vanliga soppåsen.

 11. Gång- och cykeltunneln under Bergtorpsvägen är öppen

  Den nybyggda tunneln ökar trafiksäkerheten och minskar risken för olyckor eftersom gående och cyklister slipper korsa Bergtorpsvägen. Den bidrar också till ett smidigare flöde för fordonstrafiken.

 12. Nu startar ledningsarbetet från Viggbyholm till Visinge

  Nu startar arbetet för att förbättra kapaciteten i ledningsnätet för spillvatten. Kommunen ska göra ett omfattande ledningsarbete och skapa en ny koppling till Käppalatunneln. Två nya pumpstationer ska byggas och tre kilometer ny avloppsledning ska läggas under den första etappen av projektet.

 13. Infartsparkeringen vid Pentavägen delvis avstängd

  En del av infartsparkeringen behövs för byggbodsetablering.

 14. Logotyp - Verdis.

  Urbaser blir Verdis

  Täby kommuns entreprenör för sophämtning byter namn från Urbaser till Verdis. Det beror på att de har köpts upp av Cube Infrastructure Managers.

 15. Angående brister i snöröjningen

  Vi är medvetna om att det finns brister i utförandet av snöröjningen och att den kom igång sent. Vi beklagar detta och jobbar nu för fullt för att komma till rätta med saken.

 16. Sista hämtningen av trädgårdsavfall för säsongen har varit

  Frosten kom tidigare än vanligt i år, vilket har gjort att trädgårdsavfallet har fryst hos många. Trädgårdssäsongen är nu slut och sista hämtningen är gjord. Därför får avfallet som finns kvar i trädgårdskärlen ligga kvar tills säsongen startar igen i vår.

 17. Så här ska området kring Tibble gymnasium och sportcentrum utvecklas

  Området kring Tibble gymnasium och sportcentrum har ett strategiskt läge med närhet till skolor, sport- och kulturaktiviteter samt shopping. Nu ska området utvecklas och bli mer attraktivt genom nya moderna och tillgängliga lokaler, uppgraderade offentliga miljöer med möjlighet till förbättrade stråk och mer grönska samt fler bostäder som bidrar till en ökad känsla av trygghet. Det beslutade kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat den 29 november 2023.

 18. Tyck till om detaljplan västra Boulevarden i Täby park!

  Nu har du möjlighet att komma med synpunkter på detaljplanen till västra Boulevarden i Täby park.

 19. Prisutdelning i Gå och cykla-utmaningen – en del av skolvägsprojektet

  Under två veckor i oktober har Ellagårdsskolan deltagit i Gå och cykla-utmaningen och häromdagen hölls en prisutdelning. Utmaningen är en del av det årliga skolvägsprojektet.

 20. Stadsvillorna i Roslags-Näsby vinner Täby stadsbyggnadspris 2023

  Utmärkelsen Täby stadsbyggnadspris går i år till stadsvillorna i Roslags-Näsby. Byggentreprenör är Brickhouse Bostadsutveckling, arkitekt är Sandell-Sandberg, med ansvarig arkitekt Anders Rotstein, och landskapsarkitekt är Paju arkitektur.

 21. Tyck till om Näsbypark centrum!

  Näsbypark centrum och området runt omkring ska utvecklas med fler bostäder och mer service. Nu tar Täby kommun ett helhetsgrepp för den framtida planeringen i området. Vi inleder arbetet med en medborgardialog och vill därför ha dina synpunkter och idéer.

 22. Trygghetsvandring i Täby kyrkby

  Boende, polisen och representanter från kommunen genomfört en trygghetsvandring i Täby kyrkby. Syftet är att identifiera otrygga platser för att se vad man göra åt problemen där.

 23. Täby stadsbyggnadsakademi – Arkitekturen i Täby park

  Välkommen till Täby stadsbyggnadsakademi den 20 november klockan 15.00 – 16.30 i Täby kommunhus.

 24. Träd och parkbänkar i Konvaljeparken, Roslags-Näsby.

  Upprustning av Konvaljeparken i Roslags-Näsby

  Från november 2023 till våren 2024 ska Konvaljeparken i Roslags-Näsby rustas upp och få flera nya tillägg.

 25. Välbesökt medborgardialog med Täbys stadsbyggnadsnämnd

  Tisdagen den 17 oktober tog stadsbyggnadsnämnden i Täby emot kommunens medborgare för att de skulle få möjlighet att ställa frågor om det arbete som görs. Det blev en välbesökt afton med stort engagemang och en stor bredd av frågor. Dialoger med andra nämnder i kommunen kommer fortgå löpande framöver.

 26. Medborgardialog med stadsbyggnadsnämnden

  Välkommen till medborgardialog med stadsbyggnadsnämnden den 17 oktober klockan 17.00–18.30 i Täby kommunhus.

 27. En svart scooter.

  Trafikregler för elsparkcyklar

  Elsparkcykeln har blivit ett populärt färdmedel för både barn och vuxna de senaste åren. Precis som för andra färdmedel finns det trafikregler och hastighetsgränser som gäller för elsparkcykeln.

 28. Varsågod att plocka sommarblommor!

  Årets sommarblommor har nu gjort sitt och det är dags att föra in hösten i planteringarna. Istället för att slänga blommorna skänker Täby kommun bort dem. Från 29 september till 1 oktober är det därför fritt fram att plocka sommarblommor från kommunens planteringar. Varför inte plocka ihop till en vacker bukett för att ge bort till någon du tycker om eller för att ge ditt hem lite extra färg och glädje?

 29. Rösta på din favorit till Stadsbyggnadspriset 2023

  Mellan den 26 september och 15 oktober kan du rösta på din favorit bland de tre nominerade till Stadsbyggnadspriset 2023.

 30. Hållbarhetsdagarna 2023

  Täby kommun bjuder in till Hållbarhetsdagarna 2023 den 10–12 oktober i Täby kommunhus!

 31. Täby kommun deltar på Business Arena

  Den 20–21 september deltar Täby kommun på Business Arena, fastighets- och samhällsbyggnadsbranschens ledande mötesplats.

 32. Villaområde med hustak.

  Sök bidrag för energieffektivisering

  Nu kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för energieffektivisering.

 33. Tyck till om de nya avfallsföreskrifterna!

  Nu kan du ta del av förslaget till nya föreskrifter för avfallshantering. Fram till 13 oktober finns förslaget på utställning i kommunhuset på Esplanaden 3.

 34. Få tips om hur du minskar ditt matsvinn

  Täby kommun har som mål att till 2032 halvera matsvinnet bland kommunens invånare. Den 7 september anordnar huvudbiblioteket en föreläsning och workshop för de som vill få mer information och tips för det egna hushållet.

 35. Så håller du sopkärlet fräscht i värmen

  Håll sopkärlen fräscha i sommarvärmen! Sommar, sol och värme innebär tyvärr även risk för lukt och fukt i matavfallskärlen. Här får du några enkla tips på hur du kan göra för att undvika detta.

 36. Hästslåtter på Täbys ängar

  Välkommen att titta på hästslåtter! Under juli och augusti hjälper hästar till att slå gräset på fem olika platser i kommunen.

 37. Sök bidrag för energieffektivisering av småhus

  Nu kan du som äger och bor i ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för att genomföra vissa energieffektiviserande åtgärder.

 38. Bild på en brygga och vatten

  Pålar vid Hägernäs strand

  I vattnet vid restaurang Pont i Hägernäs sticker träpålar upp. Det är rester från bryggor som fanns i vattnet då marinflygkåren, F2, höll till här. De pålar som sticker upp ur vattnet ska inte röras, utan bevaras. Många fåglar vilar på dem och de utgör ett trevligt inslag i vattnet.

 39. Nu behöver vi hjälpas åt att spara på vattnet

  Vattenförbrukningen i norra Storstockholm är ovanligt hög på grund av det varma vädret. Norrvatten går nu ut med en vädjan till privatpersoner och verksamheter om att spara på vattnet.

 40. Bild på en park

  Nya utegymmet i Åkerbyparken är öppet

  Under våren har ett nytt utegym byggts i Åkerbyparken. Nu är gymmet färdigt och står öppet för alla Täbybor.